Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 104

Иса ҝөјә гајыдыр

Иса ҝөјә гајыдыр

ИСА дириләндән сонра бир нечә дәфә шаҝирдләринә ҝөрүнүр. Бир дәфә ону 500 шаҝирди ҝөрүр. Һеч билирсән Иса онларла нә һагда данышыр? Аллаһын Падшаһлығы һаггында. Јеһова Исаны јер үзүнә Падшаһлыг һаггында данышмаг үчүн ҝөндәрмишди. Иса дириләндән сонра да буну едир.

Аллаһын Падшаһлығы һаггында өјрәндикләримиз јадындадыр? Бәли, Падшаһлыг Аллаһын ҝөјдә олан һөкумәтидир. Аллаһ Исаны бу Падшаһлығын Падшаһы тәјин едиб. Биз билирик ки, Иса аҹлары дојурур, хәстәләри сағалдыр, һәтта өлүләри дирилдирди. Бунунла о, ҝәләҹәкдә ҝөзәл Падшаһ олаҹағыны ҝөстәрмишди.

Бир фикирләш: Иса ҝөјдә мин ил әрзиндә Падшаһлыг едәндә јер үзүндә шәраит неҹә олаҹаг? Дүздүр, бүтүн јер үзү ҝөзәл Ҹәннәтә чевриләҹәк. Артыг нә мүһарибә, нә ҹинајәт, нә хәстәлик, нә дә өлүм олаҹаг. Биз билирик, бу мүтләг јеринә јетәҹәк. Чүнки Аллаһ јер үзүнү ҹәннәт етмәк, инсанлары да бу ҹәннәтдә јашамаг үчүн јаратмышды. Јеһова Аллаһын лап башланғыҹда Еден бағыны јаратмасынын сәбәби дә елә бу иди. Аллаһын истәјини Иса јеринә јетирәҹәк.

Исанын ҝөјә гајытмасынын вахтыдыр. О, 40 ҝүн әрзиндә шаҝирдләринә ҝөрүнүб. Артыг онлар Исанын сағ олдуғуна әминдирләр. Амма шаҝирдләри илә видалашмаздан әввәл Иса дејир: ‘Мүгәддәс руһу алмајынҹа Јерусәлимдән ҝетмәјин’. Мүгәддәс руһ Аллаһын тәсирли гүввәсидир. О, әсән күләк кимидир вә шаҝирдләрә Аллаһын истәјини јеринә јетирмәјә көмәк едир. Иса ахырда дејир: ‘Сиз мәним һаггымда дүнјанын ән узаг јерләринә гәдәр тәблиғ едәҹәксиниз’.

Иса бу сөзләри дејәндән сонра ҝөрүнмәмиш бир һадисә баш верир. Шәклә бах, о, ҝөјә галхмаға башлајыр. Сонра Иса булудларын арасында ҝөздән итир вә шаҝирдләри артыг ону ҝөрмүрләр. Иса ҝөјә ҝедир вә орадан давамчыларынын үзәриндә рәһбәрлик етмәјә башлајыр.