Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 115

Јер үзүндә јени Ҹәннәт

Јер үзүндә јени Ҹәннәт

ШӘКИЛДӘКИ һүндүр ағаҹлара, әлван ҝүлләрә вә уҹа дағлара бах. Бура неҹә дә ҝөзәлдир! Бах марал оғланын әлиндән неҹә јејир! Һәлә чәмәндәки ширләрә, атлара бир бах! Сән белә ҝөзәл јердә јашамаг истәмәздинми?

Аллаһ истәјир ки, сән јер үзүндә олаҹаг Ҹәннәтдә әбәди јашајасан. О сәнин хәстәләнмәјини истәмир. Мүгәддәс Китабда јени Ҹәннәтдә јашајаҹаг адамлар үчүн Аллаһын вәди јазылыб. Ҝөр орада нә дејилир: ‘Аллаһ онларла олаҹаг. Инсанлар һеч вахт өлмәјәҹәк, онларын һеч јери ағрымајаҹаг, даһа һеч кәс ағламајаҹаг. Әввәлки шејләр бир даһа олмајаҹаг’.

Бүтүн бу ҝөзәл ишләрин мүтләг баш вермәси үчүн Иса өзү гајғы ҝөстәрәҹәк. Бәс билирсән бу нә вахт олаҹаг? Иса јер үзүнү пис ишләрдән вә пис адамлардан тәмизләјәндән сонра. Јадындадыр, биз охумушдуг ки, Иса јердә јашајанда хәстәләри сағалдыр, һәтта өлүләри дә дирилдирди. Иса буну ҝәләҹәкдә Падшаһ оланда бүтүн јер үзүндә нәләр едәҹәјини ҝөстәрмәк үчүн едирди.

Бир фикирләш: јер үзүндәки Ҹәннәтдә һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг! Иса сечдији адамларла бирликдә ҝөјдән јери идарә едәҹәк. Онлар бүтүн инсанларын гејдинә галаҹаг вә һамынын хошбәхтлији үчүн чалышаҹаглар. Ҝәл ҝөрәк Аллаһын бизә јени Ҹәннәтдә јашамаға иҹазә вермәси үчүн нә етмәлијик.