Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 100

Иса Ҝетсамани бағында

Иса Ҝетсамани бағында

ИСА һәвариләри илә үст мәртәбәдәки отагдан чыхыб Ҝетсамани бағына ҝәлир. Онлар бураја әввәл дә ҝәлибләр. Инди Иса һәвариләринә дејир ки, ојаг дуруб дуа етсинләр. Сонра онлардан бир гәдәр араланыб үзүстә јерә дүшәрәк дуа етмәјә башлајыр.

Бир аздан Иса һәвариләринин јанына гајыдыр. Сәнҹә, онлар нә едирләр? Јатырлар! Иса һәвариләринә дүз үч дәфә ојаг галмағы тапшырыр, анҹаг һәр дәфә јанларына гајыданда онлары јатан тапыр. Иса сонунҹу дәфә ҝәләндә онлардан сорушур: ‘Белә бир вахтда сиз неҹә јата билирсиниз? Дурун, әлә верилмәјимин вахты чатыб’.

Елә бу вахт чохлу адам сәси ешидилир. Сән бир бах! Адамлар әлләриндә гылынҹ вә дәјәнәк баға тәрәф ҝәлирләр. Онлар мәшәллә јолу ишыгландырырлар. Бу адамлар Исаҝилә јахынлашанда араларындан бири чыхыб Исаны өпүр. Сән буну шәкилдә ҝөрә биләрсән. Бу адам Јәһуда Искарјотдур. О нәјә ҝөрә Исаны өпүр?

Иса дејир: ‘Јәһуда, мәни өпүшләми сатырсан?’ Бәли, өпүш бир ишарәдир. Бунунла Јәһуданын ҝәтирдији адамлар Исаны таныјырлар. Бу ан Исанын дүшмәнләри ону тутмаг үчүн габаға чыхырлар. Анҹаг Петер Исаны бурахмаг истәмир. О ҝәтирдији гылынҹы чыхарыб јанындакы адамы вурур. Гылынҹ о адамын башынын јанындан кечиб сағ гулағыны кәсир. Иса онун гулағына тохунуб сағалдыр.

Иса Петерә дејир: ‘Гылынҹыны јеринә гој. Јохса елә билирсән, Атамдан минләрлә мәләк ҝөндәриб мәни горумасыны хаһиш едә билмәрәм?’ Бәли, Иса буну едә биләр. Амма о, Аллаһдан бир мәләк белә ҝөндәрмәсини хаһиш етмир. Чүнки тутулмасынын вахтынын чатдығыны билир. Буна ҝөрә дә јол верир ки, дүшмәнләри ону апарсын. Ҝәл ҝөрәк Иса илә сонра нә баш верир.