Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләринин иллик бөјүк топлантылары

Јеһованын Шаһидләри һәр ил үчҝүнлүк бөјүк топланты кечирир. Топлантыларда Аллаһын Кәламына әсасланан мәрузәләр сәсләнир вә видеолар нүмајиш олунур. Мүсаһибә вә сәһнәҹикләрдә Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәјин үсулларыны ҝөрмәк олар. Сизи бу топлантыларда ҝөрмәјә шад оларыг. Топлантыда иштирак өдәнишсиздир.