Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 46

Јерихо шәһәринин диварлары

Јерихо шәһәринин диварлары

ЈЕРИХОНУН диварлары нәјә ҝөрә учур? Елә бил ораја бомба дүшүб. Амма о вахтлар нәинки бомба, һеч түфәнҝ дә јох иди. Ҝәл ҝөрәк бу мөҹүзә неҹә баш вериб.

Гулаг ас ҝөр Јеһова Јешуаја нә дејир: ‘Сән вә дөјүшчүләрин шәһәрин әтрафына доланмалысыз. Буну алты ҝүн әрзиндә, ҝүндә бир дәфә един. Әһд сандығыны да өзүнүзлә дашыјын. Једди каһин сандығын гаршысында ҝетмәли вә шејпурларыны чалмалыдыр’.

‘Једдинҹи ҝүн исә шәһәрин әтрафына једди дәфә доланын. Сонра шејпурларынызы дајанмадан чалын вә гој һәр кәс ҝур сәслә гышгырсын. Онда диварлар учаҹаг!’

Јешуа илә халг Јеһованын дедији кими едир. Шәһәрин әтрафыны доландыглары мүддәтдә һамы сусур, һеч кәс сәсини белә чыхармыр. Ешидилән јалныз шејпур вә ајаг сәсләридир. Јәгин ки, Исраилин Јериходакы дүшмәнләри бәрк горхурлар. Пәнҹәрәдән асылмыш гырмызы ипи ҝөрүрсән? Билирсән бу кимин пәнҹәрәсидир? Бәли, Рахавын. О, һәр шеји кәшфијјатчыларын дедији кими едиб. Инди дә аиләси илә бирликдә баш верәнләрә евиндән бахыр.

Нәһајәт, једдинҹи ҝүн шәһәрин әтрафына једди дәфә доландыгдан сонра шејпурлар чалыныр, дөјүшчүләр гышгырыр, диварлар да учур. Јешуа дејир: ‘Шәһәрдәкиләрин һамысыны өлдүрүн, шәһәри исә јандырын. Һеч нәјә һејфиниз ҝәлмәсин, һәр шеји јандырын. Јалныз гызыл, ҝүмүш, тунҹ вә дәмир әшјалары сахлајын вә Јеһованын чадырынын хәзинәсинә верин’.

Јешуа һәмин ики кәшфијјатчыја дејир: ‘Рахавын евинә ҝедин, ону вә аиләсини бураја ҝәтирин’. Кәшфијјатчыларын сөз вердији кими, Рахав аиләсилә бирликдә хилас олур.