Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 45

Халг Иордан чајындан кечир

Халг Иордан чајындан кечир

БАХ! Исраиллиләр Иордан чајындан кечирләр! Бәс чајын сују һаны? Адәтән илин бу вахты чохлу јағыш јағыр, буна ҝөрә дә, ҹәми бир нечә дәгигә әввәл чај ашыб-дашырды. Амма инди судан әсәр-әламәт јохдур. Будур, исраиллиләр Гырмызы дәниздән кечдикләри кими, инди дә чајын гуру һиссәси илә кечирләр! Бәс чајын сују һара чәкилиб? Ҝәл бахаг.

Иордан чајыны кечмәк вахты ҝәләндә Јеһова Јешуаја бујурур ки, халга белә десин: ‘Каһинләр әһд сандығыны ҝөтүрмәли вә гаршынызда ҝетмәлидирләр. Онларын ајаглары Иордан чајына дәјән кими чајын сулары дајанаҹаг’.

Беләликлә, каһинләр әһд сандығыны ҝөтүрүб халгын гаршысында ҝедирләр. Онлар Иордан чајына јахынлашырлар. Чај чох ити ахыр вә дәриндир. Амма каһинләрин ајаглары суја дәјән кими сулар дајаныр! Бу бир мөҹүзәдир. Јеһова сулары јухары ахарындан дајандырыб, она ҝөрә дә чајын сују кәсилиб.

Әһд сандығыны дашыјан каһинләр гурумуш чајын дүз ортасына доғру ҝедирләр. Онлары шәкилдә ҝөрүрсән? Каһинләр орада дајанаркән бүтүн халг Иордан чајынын гуру һиссәси илә кечир.

Һамы чајы кечдикдән сонра Јеһова Јешуаја тапшырыр ки, 12 нәфәр ҝүҹлү адам сечиб онлара десин: ‘Чаја, каһинләрин әһд сандығы илә дурдуғу јерә ҝедин. Орадан 12 даш ҝөтүрүб, бу ҝеҹә галаҹағыныз јердә гојун. Ҝәләҹәкдә өвладларыныз бу дашларын нә олдуғуну сорушанда онлара дејәрсиз ки, Јеһованын әһд сандығы Иорданы кечәндә чајын сулары кәсилмишди. Дашлар сизә бу мөҹүзәни хатырладаҹаг’. Јешуа каһинләрин дурдуғу јерә дә 12 даш гојур.

Нәһајәт, Јешуа әһд сандығыны дашыјан каһинләрә дејир: ‘Иордан чајындан чыхын’. Онлар чајдан чыхан кими су јенидән ахмаға башлајыр.