Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 18

Јагуб Харана ҝәлир

Јагуб Харана ҝәлир

БИЛИРСӘН Јагуб кимләрлә сөһбәт едир? Хејли јол ҝетдикдән сонра Јагуб онларла бир гујунун јанында растлашыр. Бу адамлар гојун отарырлар. Јагуб онлардан сорушур:

— Сиз һарадансыныз?

— Харанданыг, — дејә онлар ҹаваб верирләр.

— Бәс Лаваны таныјырсыз?

— Һә, таныјырыг. Будур, онун гызы Рәһилә гојун сүрүсү илә ҝәлир.

Бәс сән Рәһиләни ҝөрүрсән?

Јагуб дајысы Лаванын гојунларыны ҝәтирән Рәһиләни ҝөрән кими ҝедиб гујунун ағзындакы дашы јуварлајыр ки, гојунлар су ичсин. Сонра исә Рәһиләни өпүр вә она бибиси оғлу олдуғуну сөјләјир. Гыз чох севинир вә евә гачыб һәр шеји атасы Лавана данышыр.

Лаван Јагубун онларда галаҹағына шад олур. Онун Рәһилә илә евләнмәк истәдијини ешидәндә исә даһа чох севинир. Амма Јагуба дејир ки, бунун үчүн тарласында једди ил ишләмәлидир. Јагуб Рәһиләни о гәдәр севир ки, буна разы олур. Амма тој ҝүнү билирсән нә баш верир?

Лаван Јагуба Рәһиләнин әвәзинә бөјүк гызы Леаны верир. Јагуб Лавана даһа једди ил ишләмәјә разы олдугдан сонра Рәһиләни дә она верир. О вахтлар Аллаһ кишиләрин бир нечә арвад алмасына јол верирди. Амма Мүгәддәс Китабын ҝөстәрдији кими, инди кишинин бир арвады олмалыдыр.