Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 91

Иса дағда өјрәдир

Иса дағда өјрәдир

БАХ, Иса Галилеја дағындадыр. О бурада инсанлара тәлим верир. Исаја лап јахын отуранлар онун шаҝирдләридир. Иса шаҝирдләриндән он икисини өзүнә һәвари сечиб. Һәвариләр Исанын ән јахын шаҝирдләридир. Онларын адларыны билирсән?

Шимон Петер вә Андреј доғма гардашдырлар. Диҝәр ики гардашын ады Јагуб вә Јәһјадыр. Јагуб вә Шимон адында башга ики һәвари дә вар. Ики һәваринин ады Јәһудадыр. Онлардан бири Јәһуда Искарјотдур, о бири Јәһуданы исә Тадај да чағырырлар. Галан дөрд һәваринин ады Филип, Натанел (башга ады Бар-Талмај), Матта вә Томадыр.

Самаријадан гајыдандан сонра Иса биринҹи дәфәдир ки, ‘Ҝөјләрин Падшаһлығы јахындыр’ дејә тәблиғ едир. Билирсән бу һансы Падшаһлыгдыр? Бу, Аллаһын гурдуғу һөкумәтдир. Бу һөкумәтин падшаһы Исадыр. О, ҝөјдән јери идарә едәҹәк вә јер үзүнә сүлһ ҝәтирәҹәк. Аллаһын Падшаһлығы бүтүн јер үзүнү ҝөзәл Ҹәннәтә чевирәҹәк.

Бурада Иса Падшаһлыг һаггында данышыр. О инсанлары өјрәдир: ‘Белә дуа един: Еј, ҝөјдәки Атамыз, адын һөрмәтлә чәкилсин. Гој Падшаһлығын ҝәлсин. Ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә истәјин јеринә јетирилсин’. Чохлары бу дуаны «Рәббин дуасы» вә ја «Атамыз» ады илә таныјыр. Бәс сән бу дуаны билирсән?

Иса, һәмчинин дүзҝүн рәфтар барәсиндә дә өјрәдир. О дејир: ‘Башгаларынын сәнинлә неҹә давранмасыны истәјирсәнсә, сән дә онларла елә давран’. Мәҝәр сәнинлә јахшы рәфтар едәндә хошуна ҝәлмир? Иса дејир ки, биз дә башгалары илә јахшы рәфтар етмәлијик. Ҹәннәтдә һамы бу ҹүр даврананда һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг!

Матта 5–7-ҹи фәсилләр; 10:1–4.