Контентә кеч

Мүгәддәс Јазылары тәмәннасыз өјрәнмәк истәјирсиниз?

Мүгәддәс Јазылары — Төврат, Зәбур вә Инҹили әтрафлы өјрәнмәк истәјирсиниз? Дәрсләр тәмәннасыз вә сизә раһат олан мәканда кечирилир. Бунун үчүн ашағыдакы форманы долдурараг өз истәјинизи бизә ҝөндәрә биләрсиниз.