Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 23

Фиронун јухулары

Фиронун јухулары

ИКИ ИЛ кечир. Јусиф һәлә дә зиндандадыр. О, сагинин јадына дүшмүр. Бир ҝеҹә фирон ики гәрибә јуху ҝөрүр вә мәналарыны анламадығындан нараһат олур. Јатмыш фирону ҝөрүрсән? Сәһәри ҝүн фирон мүдрик адамларыны чағырыб јухуларыны онлара данышыр. Амма онлар фиронун јухуларынын мәнасыны ача билмирләр.

Ахыр ки, Јусиф сагинин јадына дүшүр. О, фирона дејир: ‘Мән зинданда оланда, орада јухулары јоза билән бир адам варды’. Фирон, Јусифи дәрһал зиндандан ҝәтирмәји әмр едир.

Фирон јухуларыны Јусифә данышыр: ‘Јухуда једди көк, бәсләнмиш инәк ҝөрдүм. Сонра исә једди арыг вә зәиф инәк ҝөрдүм. Арыг инәкләр көк инәкләри једиләр’.

‘Икинҹи јухуда бир саплагда јетишмиш једди бөјүк вә долу сүнбүл ҝөрдүм. Сонра једди ҹылыз вә јанмыш сүнбүл ҝөрдүм. Бу ҹылыз сүнбүлләр једди долу сүнбүлү уддулар’.

Јусиф фирона дејир: ‘Һәр ики јухунун мәнасы ејнидир. Једди көк инәк вә једди долу сүнбүл једди илдир. Једди арыг инәк вә једди ҹылыз сүнбүл дә једди или билдирир. Мисирдә једди ил әрзаг боллуғу олаҹаг. Сонра исә једди ил аҹлыг олаҹаг’.

Јусиф сөзүнә давам едир: ‘Мүдрик бир адам сеч вә ону једди боллуг или әрзиндә мәһсул јығмаг ишинә башчы тәјин ет ки, ҹамаат сонракы једди илдә аҹындан гырылмасын’.

Бу фикир фиронун хошуна ҝәлир. Мәһсулу јығыб анбарлара топламаг ишинә Јусифи тәјин едир. Мисирдә фирондан сонра ән нүфузлу адам Јусиф олур.

Сәккиз ил кечир. Аҹлыг заманы Јусиф бир нечә адамын шәһәрә ҝәлдијини ҝөрүр. Билирсән онлар кимдир? Дүздүр, Јусифин 10 гардашы! Аталары Јагуб онлары Мисирә ҝөндәрир, чүнки Кәнанда јемәјә һеч нә галмамышды. Јусиф гардашларыны таныјыр, амма онлар ону танымырлар. Билирсән нәјә ҝөрә? Чүнки Јусиф артыг бөјүмүшдү вә башга ҹүр палтар ҝејинирди.

Бу заман Јусиф ушаглыгда ҝөрдүјү јухуну хатырлајыр. Јадындадыр, јухусунда гардашларынын ҝәлиб она баш әјдикләрини ҝөрмүшдү. Инди Јусиф анлајыр ки, ону Мисирә ҝөндәрән Аллаһ имиш вә О, буну јахшы нијјәтлә етмишдир. Сәнҹә, Јусиф бундан сонра нә едир? Ҝәл өјрәнәк.