Јениликләр

2021-02-26

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Март 2021

Бу сајда 2021-ҹи ил мајын 3-дән ијунун 6-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

2021-02-25

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Феврал 2021

Бу сајда 2021-ҹи ил апрелин 5-дән мајын 2-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

2021-02-12

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Јанвар 2021

Бу сајда 2021-ҹи ил мартын 1-дән апрелин 4-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.