2020-01-28

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ

Апрел 2020

2020-01-28

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Аллаһын гурдуғу Падшаһлыг

Бир чох инсанлары әсрләр әрзиндә Аллаһын Падшаһлығынын нә демәк олдуғу дүшүндүрүб. Бу суала Мүгәддәс Китабдан асанлыгла ҹаваб тапмаг олар.