Izajáš 53:1–12

  • Utrpení, smrt a pohřeb Jehovova služebníka (1–12)

    • Lidé jím opovrhovali a vyhýbali se mu (3)

    • Nesl nemoci a bolesti (4)

    • „Vedli ho jako beránka na porážku“ (7)

    • Nesl hřích mnohých (12)

53  Kdo uvěřil tomu, co od nás slyšel?*+ A komu byla zjevena Jehovova moc?*+   Vyroste před ním* jako proutek,+ jako kořen z vyprahlé země. Nemá vznešený vzhled ani neoplývá nádherou,+a když se na něj díváme, jeho vzhled nás nepřitahuje.*   Byl v opovržení a lidé se mu vyhýbali,+byl to muž, který věděl, co je bolest, a znal nemoci. Jeho tvář byla před námi jakoby skrytá,*byl v opovržení a považovali jsme ho za bezvýznamného.+   Ve skutečnosti nesl naše nemoci+a vzal na sebe naše bolesti.+ A my jsme si mysleli, že ho trápí, trestá a sužuje Bůh.   On byl ale probodnut+ za naše hříchy,+byl rozdrcen za naše provinění.+ Byl potrestán, abychom získali pokoj,+a díky jeho zraněním jsme byli uzdraveni.+   Všichni jsme bloudili jako ovce,+každý si šel vlastní cestou. A Jehova na něj nechal dopadnout provinění nás všech.+   Týrali ho+ a on se nechal trápit,+ani neotevřel ústa. Vedli ho jako beránka na porážku.+ Byl jako ovce, která mlčí před střihači,a neotvíral ústa.+   Nespravedlivým soudem* byl odstraněn. Kdo se bude zabývat jeho původem?* Vždyť byl vyrván ze země živých,+kvůli provinění mého lidu dostal ránu.*+   I když neudělal nic špatného*a v ústech neměl podvod,+určili mu* hrob mezi ničemy,+a když zemřel, pohřbili ho s bohatými.*+ 10  Ale byla to Jehovova vůle* drtit ho, nechal ho onemocnět. Pokud předložíš jeho život jako oběť za vinu,+uvidí své potomstvo,* bude dlouho žít+a jeho prostřednictvím se uskuteční Jehovova vůle.*+ 11  Po tom všem, co vytrpěl,* bude spokojený s tím, co uvidí. Svým poznáním pomůže můj bezúhonný* služebník+mnoha lidem získat schválené* postavení+a ponese jejich provinění.+ 12  Proto mu dám podíl s mnohýmia s mocnými se bude dělit o kořist,protože vydal sám sebe na smrt+a byl počítán mezi provinilce.+ Nesl hřích mnohých+a za provinilce se přimlouval.+

Poznámky

Nebo možná „co jsme slyšeli“.
Dosl. „paže“.
Může se jednat o pozorovatele nebo o Boha.
Nebo „nemá takový vzhled, že bychom po něm toužili“.
Nebo možná „byl někým, od koho lidé odvraceli tvář“.
Dosl. „útlakem a soudem“.
Nebo „životem“, dosl. „generací“.
Nebo „smrtelný úder“.
Nebo „nedopustil se násilí“.
Nebo „někdo mu určí“.
Dosl. „s boháčem“.
Nebo „Jehovu těšilo“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „potěšení“.
Nebo „kvůli těžkostem své duše“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivé“.