Izajáš 23:1–18

  • Prohlášení o Tyru (1–18)

23  Prohlášení o Tyru:+ Naříkejte, taršišské lodě!+ Vždyť přístav byl zničen, nedá se do něj vplout. Ta zpráva přišla ze země Kittim.+   Mlčte, obyvatelé pobřežní země. Sidonští+ kupci, kteří se plaví po moři, tě naplňovali bohatstvím.   Po mnohých vodách se přiváželo obilí* ze Šichoru,*+úroda Nilu, ze které Tyros bohatla která přinášela zisk národům.+   Styď se, Sidone, ty mořská pevnosti,protože moře řeklo: „Nemělo jsem porodní bolesti, nerodilo jsema nevychovalo jsem mladé muže ani mladé ženy.“*+   Až lidé uslyší zprávu o Tyru,budou prožívat úzkost+ stejně jako při zprávě o Egyptě.+   Přeplujte do Taršiše! Naříkejte, obyvatelé pobřežní země!   Tohle je to vaše město, které bylo rozjařené odedávna, od svých raných dob? Jeho nohy ho nosily do dalekých zemí, aby je osídlil.   Kdo vydal toto rozhodnutí proti Tyru,který korunoval vládce,jehož kupci byli knížaty,jehož obchodníci se těšili úctě na celé zemi?+   To rozhodnutí vydal sám Jehova, Bůh vojsk,aby skoncoval s jeho pýchou a veškerou jeho krásou,aby pokořil všechny, kteří se na celé zemi těšili úctě.+ 10  Projdi svou zemí jako Nil, taršišská dcero. Už není žádná loděnice.*+ 11  Vztáhl ruku nad mořea otřásl královstvími. Jehova nařídil, aby byly zničeny fénické pevnosti.+ 12  A říká: „Už nebudeš jásat,+utlačovaná panenská dcero Sidonu. Vstaň, přepluj do Kittim.+ Ani tam ale nenajdeš klid.“ 13  Podívej se na zemi Chaldejců.+ To oni, ne Asyřané,+z něj udělali místo pro pouštní zvířata. Vztyčili obléhací věže,jeho opevněné věže strhli+a udělali z něj hromadu trosek. 14  Naříkejte, taršišské lodě,vždyť vaše pevnost byla zničena.+ 15  Ten den bude Tyros zapomenut na 70 let,+ na dobu odpovídající délce života* jednoho krále. Na konci 70 let to s Tyrem bude jako v té písni o prostitutce: 16  „Vezmi harfu a obcházej město, zapomenutá prostitutko. Hraj, jak nejlépe umíš,zpívej píseň za písní,ať si na tebe vzpomenou.“ 17  Po 70 letech Jehova obrátí k Tyru svou pozornost. Město se vrátí ke svému platu prostitutky a bude se dopouštět nemravnosti se všemi královstvími světa, která jsou na povrchu země. 18  Ale jeho zisk a plat se pro Jehovu stanou něčím svatým. Jeho zisk se nebude hromadit ani ukládat, protože bude patřit Jehovovu lidu,* aby mohl jíst do sytosti a dobře se oblékat.+

Poznámky

Dosl. „semeno“.
Tj. jednoho z ramen Nilu.
Dosl. „panny“.
Nebo možná „přístav“.
Dosl. „dnům“.
Nebo „těm, kdo bydlí před Jehovou“.