Izajáš 40:1–31

 • Útěcha pro Boží lid (1–11)

  • Hlas v pustině (3–5)

 • Boží velikost (12–31)

  • Národy jsou jako kapka ve vědru (15)

  • Bůh sídlí „nad kruhem země“ (22)

  • Bůh nazývá každou hvězdu jménem (26)

  • Bůh se nikdy nevyčerpá (28)

  • „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu“ (29–31)

40  „Utěšujte, utěšujte můj lid,“ říká váš Bůh.+   „Mluvte k srdci* Jeruzalémaa oznamte mu, že jeho nucená práce skončila,že jeho provinění je splaceno.+ Jehova ho svou rukou v plné míře* potrestal za všechny jeho hříchy.“+   Hlas v pustině volá: „Vyčistěte* Jehovovu cestu!+ Udělejte v poušti rovnou cestu+ pro našeho Boha.+   Ať je každé údolí zasypánoa každá hora a pahorek ať jsou sníženy. Ať se zvlněná krajina vyrovnáa rozeklaná krajina ať se stane plání.+   Objeví se Jehovova sláva+a všichni lidé* ji uvidí,+protože to řekl Jehova.“   Poslouchej! Někdo říká: „Volej!“ A druhý se ptá: „Co mám volat?“ „Všichni lidé jsou jako tráva. Všechna jejich věrná láska je jako polní květ.+   Tráva usycháa květ vadne,+když na ně zavane Jehovův dech.*+ Ano, lidé jsou jen tráva.   Tráva usycháa květ vadne,ale slovo našeho Boha zůstává navždy.“+   Vystup na vysokou horu,ženo přinášející dobrou zprávu Sionu.+ Mocně pozvedni hlas,ženo přinášející dobrou zprávu Jeruzalému. Pozvedni hlas, neboj se. Oznam judským městům: „Tady je váš Bůh.“+ 10  Svrchovaný pán Jehova přijde s mocía jeho paže bude vládnout.+ S ním je odměna, kterou dává,a před ním je mzda, kterou platí.+ 11  Bude se starat o* své stádo jako pastýř.+ Svou paží shromáždí jehňataa ponese je v náručí. Ty, které kojí své mladé, něžně povede.+ 12  Kdo odměřil vodu hrstí+a změřil nebesa pídí?* Kdo shromáždil zemský prach do nádoby+nebo zvážil horya pahorky na vahách? 13  Kdo změřil* Jehovova duchaa kdo je jeho rádcem a může ho poučovat?+ 14  S kým se radil, aby něčemu porozuměl,a kdo ho učí, co je stezka práva? Kdo mu předává vědomostia kdo mu ukazuje cestu porozumění?+ 15  Vždyť národy jsou jako kapka ve vědru,považuje je za povlak prachu na vahách.+ Ostrovy zvedá jako jemný prach. 16  Ani všechny stromy Libanonu nestačí k udržení ohněa jeho divoká zvířata nestačí na zápalnou oběť. 17  Všechny národy jsou před ním, jako by ani nebyly,+považuje je za nic, za neskutečnost.+ 18  Ke komu můžete přirovnat Boha?+ Čemu se podle vás podobá?+ 19  Řemeslník odlévá modlu,kovotepec ji potahuje zlatem+a vyrábí k ní stříbrné řetízky. 20  Jiný si pro svůj dar vybírá strom,+strom, jehož dřevo netrouchniví. Hledá zručného řemeslníka,aby vytesal modlu, která nespadne.+ 21  Nevíte to? Neslyšeli jste o tom? Neříká se vám to už od začátku? Nerozumíte tomu, co je zjevné od položení základů země?+ 22  Je ten, který sídlí nad kruhem* země.+ Její obyvatelé jsou pro něj jako kobylky. Roztahuje nebesa jako jemnou látkua rozprostírá je jako stan k bydlení.+ 23  Sesazuje vysoké úředníkya soudce* země přivádí vniveč. 24  Sotva byli zasazeni,sotva byli zaseti,sotva stihli zakořenit,už se na ně foukne a oni usychají,vítr je odnáší jako slámu.+ 25  „Ke komu mě chcete přirovnat? Kdo se mi vyrovná?“ říká Svatý. 26  „Vzhlédněte k nebi a dívejte se. Kdo stvořil všechny ty hvězdy?+ Ten, kdo je vyvádí jako vojsko, počítá jednu po druhéa každou nazývá jménem.+ Díky jeho obrovské síle* a ohromující moci+ani jedna z nich nechybí. 27  Jákobe, proč říkáš, a ty, Izraeli, proč tvrdíš ‚Jehova nevidí, co prožívám,a Bůh mi nezjednává spravedlnost‘?+ 28  Nevíš to? Neslyšel jsi o tom? Jehova, Stvořitel všech končin země, je Bohem po celou věčnost.+ Nikdy se nevyčerpá ani neunaví,+jeho moudrost* je neprozkoumatelná.*+ 29  Unavenému dává sílua posiluje ty, kdo jsou vyčerpaní.*+ 30  Chlapci se unaví a vyčerpajía mladí muži klopýtnou a spadnou, 31  ale ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu. Vznesou se na křídlech jako orli.+ Poběží a nevyčerpají se,půjdou a neunaví se.“+

Poznámky

Nebo „povzbudivě k“.
Nebo „dvojnásobně“.
Nebo „připravte“.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „duch“.
Nebo „pást“.
Vzdálenost mezi palcem a malíčkem roztažené dlaně, asi 22,2 cm. Viz příloha B14.
Nebo možná „pochopil“.
Nebo „koulí“.
Nebo „vládce“.
Nebo „dynamické energii“.
Nebo „porozumění“.
Nebo „se nedá pochopit“.
Nebo „ty bez dynamické energie“.