Izajáš 18:1–7

  • Odsouzení Etiopie (1–7)

18  Běda zemi, kde bzučí okřídlený hmyz,zemi etiopských řek!+   Vysílá posly po moři,vysílá je po vodě v papyrových člunech a říká: „Jeďte, rychlí poslové,k vysokému národu s hladkou kůží,*k národu, kterého se všude bojí,+k národu silnému a dobyvačnému,*jehož zemi odplavují řeky.“   Všichni obyvatelé světa, vy, kdo bydlíte na zemi,uvidíte něco jako znamení* vztyčené na horácha uslyšíte zvuk podobný troubení na roh.   Jehova mi totiž řekl: „Zůstanu v klidu a budu se dívat na své trvalé místo*jako sálavé horko za slunečního svitu,jako oblak rosy v žáru sklizně.   Vždyť ještě před sklizní,po odkvětu, až se květy změní v dozrávající hrozen,budou vinařskými noži odřezány výhonkya úponky budou odsekány a odstraněny.   Všechny budou ponechány dravým ptákům z hora divokým zvířatům. Draví ptáci se jimi budou živit celé létoa pro všechna divoká zvířata budou potravou během sklizně.   V té době přinese dar Jehovovi, Bohu vojsk,vysoký národ s hladkou kůží,*národ, kterého se všude bojí,národ silný a dobyvačný,*jehož zemi odplavují řeky. Přinese ho na horu Sion, na místo, které nese jméno Jehovy, Boha vojsk.“+

Poznámky

Dosl. „k národu vytáhlému a vydrhnutému“.
Nebo „k národu šlachovité síly, který pošlapává“.
Nebo „signální tyč“.
Nebo možná „ze svého trvalého místa“.
Dosl. „národ vytáhlý a vydrhnutý“.
Nebo „národ šlachovité síly, který pošlapává“.