Izajáš 43:1–28

  • Jehova shromažďuje svůj lid (1–7)

  • Soudní proces s bohy (8–13)

    • „Jste moji svědkové“ (10, 12)

  • Vysvobození z Babylonu (14–21)

  • „Suďme se spolu“ (22–28)

43  Toto říká Jehova,tvůj Stvořitel, Jákobe, ten, kdo tě vytvořil, Izraeli:+ „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil.+ Zavolal jsem tě tvým jménem. Patříš mi.   Když budeš procházet vodami, budu s tebou,+když půjdeš přes řeky, nezaplaví tě.+ Když půjdeš ohněm, nepopálíš sea plamen tě neožehne.   Já jsem totiž Jehova, tvůj Bůh,Svatý Izraele, tvůj zachránce. Jako výkupné za tebe jsem dal Egypt,místo tebe jsem dal Etiopii a Sebu.   Vždyť jsi v mých očích drahocenný,+vážím si tě a miluji tě.+ Proto dám za tebe lidi,za tvůj život národy.   Neboj se, vždyť jsem s tebou.+ Od východu přivedu tvé potomky*a od západu tě shromáždím.+   Řeknu severu: ‚Vydej je!‘+a jihu: ‚Nezadržuj je! Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery z končin země,+   každého, kdo nosí mé jméno+a koho jsem stvořil ke své slávě,koho jsem vytvořil a udělal.‘+   Vyveď lid, který je slepý, i když má oči,a který je hluchý, i když má uši.+   Ať se všechny národy sejdou na jednom místě,ať se shromáždí.+ Kdo z nich* to může říct? Oznámí nám první věci?*+ Ať přivedou své svědky a dokážou, že mají pravdu. Ať to lidé slyší a řeknou: ‚To je pravda!‘“+ 10  „Jste moji svědkové,“+ prohlašuje Jehova,„můj služebník, kterého jsem vyvolil,+abyste mě znali a věřili ve mě*a abyste chápali, že jsem stále stejný.+ Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůha ani po mně žádný nebude.+ 11  Já, já jsem Jehova+ a kromě mě není žádný zachránce.“+ 12  „Já jsem oznamoval, zachraňoval a rozhlašoval,když mezi vámi nebyl žádný cizí bůh.+ Jste tedy moji svědkové,“ prohlašuje Jehova, „a já jsem Bůh.+ 13  Jsem stále stejný+a nikdo mi nemůže nic vytrhnout z ruky.+ Když začnu jednat, kdo mě zastaví?“+ 14  Toto říká Jehova, váš Výkupce,+ Svatý Izraele:+ „Kvůli vám pošlu do Babylonu vojsko, strhnu všechny závory na branách+a Chaldejci na lodích budou vyděšeně křičet.+ 15  Já jsem Jehova, váš Svatý,+ Stvořitel Izraele,+ váš Král.“+ 16  Toto říká Jehova,ten, kdo vytváří cestu mořema stezku rozbouřenými vodami,+ 17  ten, kdo vyvádí válečné vozy a koně,+vojsko se silnými válečníky: „Ulehnou a už nevstanou.+ Budou uhašeni, zhasnou jako hořící knot.“ 18  „Nevzpomínejte na dávné věci,nezabývejte se tím, co bylo. 19  Podívejte! Dělám něco nového,+už to vzniká. Nevidíte to? V pustině vytvořím cestu+a v poušti řeky.+ 20  Budou mě mít v úctě divoká zvířata,šakali a pštrosi. Přivedu totiž vodu do pustiny,řeky do pouště,+abych dal pít svému lidu, svému vyvolenému,+ 21  lidu, který jsem si vytvořil,aby mě chválil.*+ 22  Ale ty, Jákobe, jsi mě nevzýval,+byl jsi ze mě unavený, Izraeli.+ 23  Nepřinášel jsi mi ovce na zápalné oběti,svými oběťmi jsi mě neoslavoval. Nenutil jsem tě, abys mi nosil dary,ani jsem tě neunavoval tím, že jsem po tobě požadoval kadidlo.+ 24  Nekupoval jsi mi vonný puškvoreca nesytil jsi mě tukem svých obětí.+ Naopak jsi mě zatěžoval svými hříchy,unavoval jsi mě svými proviněními.+ 25  Já, já jsem ten, kdo vymazává tvá provinění*+ kvůli sobě samému,+a na tvé hříchy nebudu vzpomínat.+ 26  Osvěž mi paměť, suďme se spolu. Řekni, jak to vidíš ty, a dokaž, že jsi v právu. 27  Tvůj první předek zhřešila tvoji mluvčí* se proti mně bouřili.+ 28  Proto znesvětím knížata svatého místa,Jákoba vydám zničenía vystavím Izrael urážkám.+

Poznámky

Dosl. „semeno“.
Možná jde o to první, co se v budoucnu stane.
Zjevně jde o falešné bohy.
Nebo „důvěřovali mi“.
Nebo „oznamoval mé chvályhodné skutky“.
Nebo „vzpurné skutky“.
Možná jde o učitele Zákona.