Izajáš 65:1–25

  • Jehovův rozsudek nad modláři (1–16)

    • Bůh štěstí a bůh osudu (11)

    • „Moji služebníci budou jíst“ (13)

  • Nová nebesa a nová země (17–25)

    • Budou stavět domy a vysazovat vinice (21)

    • Nebudou se namáhat zbytečně (23)

65  „Dal jsem se poznat těm, kdo se po mně neptali,dal jsem se najít těmi, kdo mě nehledali.+ Národu, který nevzýval mé jméno, jsem řekl: ‚Tady jsem, tady jsem!‘+   Celý den jsem otevíral svou náruč* zatvrzelému lidu,+těm, kdo jdou po špatné cestě+v souladu se svými myšlenkami,+   lidu, který mě stále bezostyšně provokuje,+když obětuje v zahradách+ a nechává na cihlách stoupat obětní dým.   Vysedávají mezi hroby+a tráví noc ve skrýších.* Jedí maso prasat+a v nádobách mají vývar z odporných* věcí.+   Říkají: ‚Zůstaň, kde jsi, nepřibližuj se ke mně,protože jsem svatější než ty.‘* Jsou dýmem v mém nose, ohněm, který hoří celý den.   Je to přede mnou napsané. Nebudu mlčeta odplatím jim.+ Odplatím jim v plné míře*   za jejich provinění i za provinění jejich předků,“+ říká Jehova. „Nechávali na horách stoupat obětní dýma na kopcích mě uráželi,+a proto jim nejdřív v plné míře* dám jejich mzdu.“   Toto říká Jehova: „Když se v hroznu vína najde šťáva,řekne se: ‚Nenič ho, protože je v něm něco dobrého.‘* To samé udělám pro své služebníky –nezničím je všechny.+   Z Jákoba vyvedu potomstvo*a z Judy dědice mých hor.+ Moji vyvolení získají zemi,moji služebníci tam budou bydlet.+ 10  Pro dobro mého lidu, který mě hledá,se Šaron+ stane pastvinou pro ovcea údolí* Achor+ místem, kde bude odpočívat dobytek. 11  Vy ale opouštíte Jehovu+a zapomínáte na mou svatou horu.+ Prostíráte stůl bohu štěstía naléváte míchané víno bohu osudu. 12  Proto způsobím, že vaším osudem bude meč,+všichni pokleknete a budete popraveni,+protože jsem volal, ale neodpovídali jste,mluvil jsem, ale neposlouchali jste.+ Dělali jste, co je špatné v mých očích,a zvolili jste si, co se mi nelíbí.“+ 13  Proto Svrchovaný pán Jehova říká: „Moji služebníci budou jíst, ale vy budete hladovět.+ Moji služebníci budou pít,+ ale vy budete žíznit. Moji služebníci se budou radovat,+ ale vy se budete stydět.+ 14  Moji služebníci budou radostně volat, protože jim bude dobře u srdce,ale vy budete křičet kvůli bolesti v srdcia budete naříkat kvůli zlomenému duchu. 15  Jméno, které po sobě zanecháte, budou moji vyvolení používat jako kletbua Svrchovaný pán Jehova každého z vás usmrtí. Ale své služebníky nazve jiným jménem.+ 16  Kdo bude na zemi usilovat o požehnání,tomu požehná Bůh pravdy,*a kdo bude na zemi přísahat,bude přísahat při Bohu pravdy.*+ Na dřívější trápení* se zapomene,zmizí mi z očí.+ 17  Vždyť tvořím nová nebesa a novou zemi+a na dřívější věci už se nebude vzpomínatani nebudou tížit srdce.+ 18  Proto jásejte, věčně se radujte z toho, co tvořím. Vždyť způsobím, že Jeruzalém bude důvodem k radostia jeho lid důvodem k jásotu.+ 19  Budu se z Jeruzaléma radovat a budu jásat nad svým lidem.+ Už tam nebude slyšet pláč ani zoufalý nářek.“+ 20  „Už tam nebude dítě, které by žilo jen několik dnů,ani stařec, jehož dny by se nenaplnily. Vždyť ten, kdo zemře ve sto letech, bude vlastně pouhý chlapec,hříšník bude proklet, i kdyby mu bylo sto let.* 21  Budou stavět domy a bydlet v nich,+budou vysazovat vinice a jíst jejich plody.+ 22  Nebudou stavět, aby bydlel někdo jiný,nebudou sázet, aby někdo jiný jedl. Vždyť dnů mého lidu bude tolik jako dnů stromu+a moji vyvolení se budou naplno těšit z plodů své práce.* 23  Nebudou se namáhat zbytečně+ani nebudou rodit děti, které by pak postihlo neštěstí. Jsou totiž potomstvem,* kterému Jehova žehná+oni i jejich potomci.+ 24  Ještě než zavolají, odpovím,ještě než domluví, vyslyším je. 25  Vlk a beránek se spolu budou pást,lev bude žrát slámu jako býk+a had se bude živit prachem. Nebudou nijak ubližovat ani škodit na celé mé svaté hoře,“+ říká Jehova.

Poznámky

Nebo „vztahoval ruce k“.
Nebo možná „ve strážních budkách“.
Nebo „nečistých“.
Nebo možná „jinak na tebe přenesu svou svatost“.
Dosl. „do náruče“.
Dosl. „do náruče“.
Dosl. „požehnání“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „nížina“.
Nebo „věrnosti“, dosl. „amen“.
Nebo „věrnosti“, dosl. „amen“.
Nebo „těžkosti“.
Nebo možná „kdo se nedožije sta let, bude považován za prokletého“.
Dosl. „z díla svých rukou“.
Dosl. „semenem“.