Izajáš 21:1–17

  • Prohlášení proti mořské pustině (1–10)

    • „Na strážní věži stojím celý den“ (8)

    • „Babylon padl!“ (9)

  • Prohlášení proti Dumě a proti pustině (11–17)

    • „Strážný, jak dlouho ještě bude trvat noc?“ (11)

21  Prohlášení proti mořské pustině:*+ Přichází to jako vichřice, která se žene z jihu,z pustiny, z děsivé země.+   Dostal jsem drsné vidění: Zrádce zrazujea ničitel ničí. Povstaň, Elame! Obléhej, Médie!+ Skoncuji s veškerým utrpením, které působila.+   Proto jsem plný úzkosti,*+zachvátily mě křečejako ženu, která rodí. Jsem tak sklíčený, že neslyším,jsem tak znepokojený, že nevidím.   Srdce mi buší, třesu se hrůzou. Soumrak, po kterém jsem toužil, ve mně vyvolává chvění.   Prostřete stůl a rozmístěte sedadla! Jezte a pijte!+ Vstaňte, knížata, pomažte štít!*   Jehova mi totiž řekl: „Jdi, postav hlídku a ať hlásí, co vidí.“   A strážný viděl válečný vůz tažený koňským spřežením,válečný vůz tažený oslya válečný vůz tažený velbloudy. Všechno pozorně sledoval, s velkou ostražitostí.   Zvolal jako lev: „Jehovo, na strážní věži stojím celý dena každou noc hlídkuji na své pozorovatelně.+   Podívejte! Blíží se muži ve válečném voze s koňským spřežením.“+ Potom ohlásil: „Padl! Babylon padl!+ Všechny vytesané modly jeho bohů leží roztříštěné na zemi.“+ 10  Můj lide, který jsi byl mlácen jako obilí,synu mého mlatu,+oznámil jsem ti, co jsem slyšel od Jehovy, Boha vojsk, Boha Izraele. 11  Prohlášení proti Dumě:* Někdo na mě volá ze Seiru:+ „Strážný, jak dlouho ještě bude trvat noc? Strážný, jak dlouho ještě bude trvat noc?“ 12  Strážný odpověděl: „Přichází ráno, ale také noc. Pokud se chcete ptát, ptejte se. Přijďte znovu!“ 13  Prohlášení proti pustině: Mezi stromy v pustině strávíte noc,dedanské+ karavany. 14  Obyvatelé země Tema,+přineste žíznivému vodua chléb tomu, kdo utíká. 15  Vždyť utíkají před mečem, před taseným mečem,před napnutým lukem a před krutostí války. 16  Jehova mi totiž řekl: „Za rok, jako je rok najatého dělníka,* zanikne všechna sláva Kedaru.+ 17  Lukostřelců z kedarských válečníků zůstane málo, protože to řekl Jehova, Bůh Izraele.“

Poznámky

Patrně šlo o oblast starověké Babylonie.
Dosl. „mé boky jsou plné bolesti“.
Nebo „potřete štít olejem“.
Znamená „mlčení“.
Nebo „počítáno tak pečlivě, jako to dělá najatý dělník“, tj. přesně za rok.