Izajáš 47:1–15

47  Sestup a sedni si do prachu,panenská babylonská dcero.+ Posaď se na zem, tam, kde není žádný trůn,+dcero Chaldejců. Už nikdy tě nebudou nazývat jemnou a rozmazlovanou.   Vezmi mlýnek a namel mouku. Odlož závoj. Svlékni si oděv, odhal nohy,přebroď řeky.   Ukáže se tvá nahota,bude odhalena tvá hanba. Vykonám pomstu+ a nikdo mi v tom nezabrání.*   „Ten, kdo nás vykupuje,je Svatý Izraele. Jehova, Bůh vojsk, je jeho jméno.“+   Seď mlčky, ponoř se do tmy,dcero Chaldejců.+ Už tě nebudou nazývat vládkyní* nad královstvími.+   Rozhořčil jsem se na svůj lid+a znesvětil jsem své dědictví.+ Vydal jsem ti je do rukou,+ale ty jsi s nimi neměla žádné slitování.+ I na starce jsi vložila těžké jho.+   Řekla jsi: „Vládkyní* budu stále, navždy.“+ Nevzala sis to k srdci,nemyslela jsi na to, jak to dopadne.   Teď poslouchej, ty požitkářko,+která sedíš v bezpečí a říkáš si: „Jsem jen já a nikdo jiný.+ Neovdovíma nezažiji ztrátu dětí.“+   Náhle, v jednom dni,+ tě postihnou obě tyto věci –ztráta dětí i vdovství. Postihnou tě v plné míře+kvůli* tvým mnohým kouzlům a všem tvým mocným zaklínadlům.+ 10  Spoléhala ses na svou ničemnost. Řekla jsi: „Nikdo mě nevidí.“ Tvá moudrost a poznání tě zavedly na scestía říkáš si: „Jsem jen já a nikdo jiný.“ 11  Ale přijde na tebe neštěstía žádným kouzlem ho nezastavíš.* Postihne tě pohroma, kterou nedokážeš odvrátit. Náhle na tebe přijde zkáza, jakou jsi ještě nezažila.+ 12  Jen pokračuj se svými zaklínadly a množstvím kouzel,+kterými ses zaměstnávala od mládí. Možná ti to k něčemu bude,možná tím někomu naženeš strach. 13  Unavila ses množstvím svých rádců. Ať teď povstanou a zachrání tě –ti, kdo uctívají nebesa,* kdo pozorují hvězdy+a o novoluních oznamují,co tě čeká. 14  Jsou jako sláma,spálí je oheň. Nedokážou se vysvobodit z moci plamene. Ty uhlíky nebudou na zahřátí,nebude to oheň, u kterého se dá posedět. 15  Takovými pro tebe budou tvoji zaklínači,se kterými jsi od mládí spolupracovala. Budou bloudit, každý se vydá jiným směrem.* Nikdo tě nezachrání.+

Poznámky

Nebo možná „a s nikým se nesetkám v dobrém“.
Nebo „královnou“.
Nebo „královnou“.
Nebo možná „navzdory“.
Nebo „a nebudeš vědět, jak ho svými kouzly zažehnat“.
Nebo možná „ti, kdo rozdělují nebesa“, „astrologové“.
Dosl. „do svého kraje“.