Izajáš 19:1–25

  • Prohlášení proti Egyptu (1–15)

  • Egypťané poznají Jehovu (16–25)

    • V Egyptě bude oltář pro Jehovu (19)

19  Prohlášení proti Egyptu:+ Jehova jede na rychlém oblaku, přijíždí do Egypta. Bezcenní egyptští bohové se před ním budou třást+a srdce Egypta se vyděsí.*   „Poštvu Egypťany proti Egypťanůma budou bojovat proti sobě –bratr proti bratrovi, přítel proti příteli,město proti městu, království proti království.   Egypt znejistía já zmařím jeho plány.+ Obrátí se na bezcenné bohy,zaklínače, spiritistická média a věštce.+   Vydám Egypt do rukou krutého pánaa bude nad nimi vládnout nelítostný král,“+ prohlašuje pravý Pán, Jehova, Bůh vojsk.   Voda z moře se ztratía řeka úplně vyschne.+   Řeky budou zapáchat,voda v nilských kanálech v Egyptě poklesne a vyschne. Rákosí a sítina shnijí.+   Zeleň u Nilu, u jeho ústí,i všechna osetá pole u Nilu+ uschnou.+ Odnese to vítr a nic nezůstane.   Rybáři budou truchlit,ti, kdo do Nilu nahazují udici, budou naříkat,a těch, kdo po vodě roztahují sítě, ubude.   Ti, kdo pracují s česaným lnem,+i ti, kdo tkají bílé plátno, budou zahanbeni. 10  Jeho tkalci budou zdrcení,všichni najatí dělníci budou truchlit. 11  Coanská+ knížata jsou hloupá,i ti nejmoudřejší z faraonových rádců dávají nerozumné rady.+ Jak můžete říct faraonovi „Jsem potomkem moudrých,potomkem dávných králů“? 12  Kde jsou tvoji moudří muži?+ Pokud vědí, co se Jehova, Bůh vojsk, rozhodl udělat s Egyptem, ať ti to řeknou. 13  Coanská knížata jednala hloupě,nofská*+ knížata byla podvedena,Egypt zavedli vůdci jeho kmenů na scestí. 14  Jehova do něj vlil ducha zmatku.+ Zavádějí Egypt na scestí ve všem, co dělá,takže je jako opilec, který se potácí ve svých zvratcích. 15  Egypt nedokáže nic udělat –hlava ani ocas, letorost ani sítina.* 16  Ten den budou Egypťané jako ženy. Budou se třást strachy, protože Jehova, Bůh vojsk, proti nim výhružně pozvedne ruku.+ 17  Judská země bude postrachem Egypťanů. Zmínka o ní je bude děsit kvůli rozhodnutí, které proti nim vydal Jehova, Bůh vojsk.+ 18  Ten den bude v Egyptě pět měst, ve kterých se bude mluvit kananejským jazykem+ a která budou přísahat věrnost Jehovovi, Bohu vojsk. Jedno z nich se bude jmenovat Město strhávání. 19  Ten den bude uprostřed Egypta oltář pro Jehovu a na hranicích bude sloup pro Jehovu. 20  Bude to v Egyptě znamením a svědectvím o Jehovovi, Bohu vojsk. Kvůli svým utlačovatelům totiž budou volat k Jehovovi a on jim pošle zachránce, velkého zachránce, který je osvobodí. 21  Jehova se dá Egypťanům poznat a Egypťané ten den Jehovu poznají a předloží mu oběti a dary. Dají Jehovovi slavnostní slib a splní ho. 22  Jehova udeří Egypt,+ udeří ho a uzdraví. Egypťané se k Jehovovi vrátí a on vyslyší jejich naléhavé prosby a uzdraví je. 23  Ten den povede cesta+ z Egypta do Asýrie. Asyřané budou přicházet do Egypta a Egypťané do Asýrie. Egypt s Asýrií budou společně sloužit Bohu. 24  Ten den se Izrael přidá k Egyptu a Asýrii+ a bude pro zemi požehnáním, 25  protože Jehova, Bůh vojsk, jim požehná slovy: „Ať je požehnaný můj lid, Egypt, a dílo mých rukou, Asýrie, a mé dědictví, Izrael.“+

Poznámky

Dosl. „roztaje“.
Nebo „memfiská“.
Nebo možná „palmová ratolest ani rákos“.