Izajáš 2:1–22

  • Jehovova hora bude vyvýšena (1–5)

    • „Překovají své meče v radlice“ (4)

  • Pyšní budou v Jehovově dni pokořeni (6–22)

2  Izajáš, syn Amoce, měl o Judsku a Jeruzalémě toto vidění:+   Na konci dnů*bude hora Jehovova domuupevněna nad vrcholky hor,+bude vyvýšena nad pahorky. A budou k ní proudit všechny národy.+   Mnoho národů půjde a řekne: „Pojďte, vystupme na Jehovovu horu,k domu Jákobova Boha.+ Bude nás učit o svých cestácha my budeme chodit po jeho stezkách.“+ Vždyť ze Sionu vyjde zákon*a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.+   Bude soudcem mezi národy,urovná spory* mnoha národů. Překovají své meče v radlicea svá kopí ve vinařské nože.+ Národ nepozvedne meč proti národuani se už nebudou učit bojovat.+   Pojďte, Jákobův dome,choďme v Jehovově světle.+   Bože, opustil jsi svůj lid, Jákobův dům,+protože převzali mnoho zvyků z Východu,zabývají se magií+ jako Filištínia je mezi nimi mnoho dětí cizinců.   Jejich země je plná stříbra a zlataa jejich pokladů je nepřeberné množství. Jejich země je plná konía jejich válečných vozů je bezpočet.+   Jejich země je plná bezcenných bohů.+ Klaní se dílu svých rukou,tomu, co udělaly jejich prsty.   Člověk se sklání, sám sebe ponižuje. Rozhodně jim nemůžeš odpustit. 10  Vejděte do skal a schovejte se v prachupřed Jehovovým děsivým hněvema před jeho nádherným majestátem.+ 11  Pyšné oči člověka budou poníženya povýšenost lidí bude pokořena.* Jedině Jehova bude v ten den vyvýšen. 12  Vždyť je to den Jehovy, Boha vojsk.+ Přijde na každého, kdo je pyšný a povýšený,na každého člověka, ať je významný, nebo obyčejný,+ 13  na všechny vysoké a vznešené libanonské cedrya na všechny bašanské duby, 14  na všechny majestátní horya na všechny vysoké kopce, 15  na každou vysokou věž a na všechny pevné hradby, 16  na všechny taršišské lodě+a na všechny vzácné čluny. 17  Pýcha člověka bude pokořenaa povýšenost lidí bude ponížena. Jedině Jehova bude v ten den vyvýšen. 18  Bezcenní bohové úplně zmizí.+ 19  Až Jehova povstane a způsobí, že se země bude třást hrůzou,lidé vejdou do jeskyní ve skalácha do děr v zemi+kvůli jeho děsivostia kvůli jeho nádhernému majestátu.+ 20  V ten den lidé vezmou své bezcenné bohy ze stříbra a zlata,které si udělali, aby se jim klaněli,a hodí je rejskům* a netopýrům.+ 21  Až Jehova povstane a způsobí, že se země bude třást hrůzou,vejdou do děr ve skalácha do puklin skalních útesůkvůli jeho děsivostia kvůli jeho nádhernému majestátu. 22  Ve vlastním zájmu se přestaňte spoléhat na člověka,který je tak slabý jako jeho dech.* Proč ho brát v úvahu?

Poznámky

Nebo „v posledních dnech“.
Nebo „poučení“.
Nebo „napraví záležitosti“.
Nebo „skloní se“.
Jde o druh žravého drobného savce.
Nebo „jehož dech je v jeho nose“.