Izajáš 38:1–22

  • Ezekjášova nemoc a uzdravení (1–22)

38  V té době Ezekjáš smrtelně onemocněl.+ Přišel k němu prorok Izajáš,+ syn Amoce, a oznámil mu: „Toto říká Jehova: ‚Dej pokyny své domácnosti, protože zemřeš. Neuzdravíš se.‘“+  Nato se Ezekjáš otočil tváří ke zdi a začal se k Jehovovi modlit:  „Ach Jehovo, vzpomeň si+ prosím, jak jsem ti věrně a celým* srdcem sloužil+ a dělal to, co je dobré ve tvých očích.“ A Ezekjáš se usedavě rozplakal.  Tehdy Jehova řekl Izajášovi:  „Vrať se a pověz Ezekjášovi:+ ‚Toto říká Jehova, Bůh tvého předka Davida: „Slyšel jsem tvou modlitbu+ a viděl jsem tvé slzy.+ Přidávám k tvému životu* 15 let.+  Vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu město bránit.+  To je znamení od Jehovy, že Jehova splní, co řekl:+  Způsobím, aby se stín vržený sluncem, který sestupuje po Achazových schodech,* o deset stupňů vrátil.“‘“+ A slunce se na schodech, po kterých už sestoupilo, vrátilo o deset stupňů.  Toto napsal* judský král Ezekjáš, když onemocněl a pak se ze své nemoci uzdravil: 10  Řekl jsem si: „Uprostřed životamám projít branami hrobu.* Přijdu o roky, které mi zbývají.“ 11  Řekl jsem si: „Už nespatřím Jah,* nespatřím Jah v zemi živých.+ Neuvidím nikoho z lidí,budu s obyvateli místa, kde všechno končí. 12  Můj příbytek byl stržen a odnesen+jako stan pastýře. Svůj život jsem svinul jako tkadlec látku. Odřezává mě jako nitě osnovy. Od svítání do soumraku mě ničí.+ 13  Celou noc hledám klid. Jako lev mi drtí všechny kosti. Od svítání do soumraku mě ničí.+ 14  Jako rorýs, jako drozd* sténám,+naříkám jako holubice.+ Mé oči vyčerpaně hledí vzhůru.+ ‚Jehovo, svírá mě úzkost,buď mi oporou!‘*+ 15  Co mám říct? To, co mi slíbil, také udělal. Kvůli svému hořkému trápeníbudu po všechny své roky žít s pokorou.* 16  ‚Jehovo, ty dáváš* všem lidem života od tebe pochází má životní síla. Uzdravíš mě a zachováš mě naživu.+ 17  Místo pokoje jsem cítil jen hořkost,ale z lásky ke mnějsi mě zachránil před propastí zničení.+ Všechny mé hříchy jsi hodil za záda.*+ 18  Vždyť hrob* tě nemůže oslavovat,+smrt tě nemůže chválit.+ Ti, kdo sestupují do jámy, už nedoufají v tvou věrnost.+ 19  Živý, jen živý tě může chválit,stejně jako já dnes. Otec může o tvé věrnosti vyprávět svým synům.+ 20  Jehovo, zachraň mě! Po všechny dny svého životapak budeme na lyry hrát mé písně+ v Jehovově domě.‘“+ 21  Izajáš řekl: „Přineste koláč lisovaných fíků a položte ho na bolák, aby se král uzdravil.“+ 22  Ezekjáš se zeptal: „Co bude znamením, že vejdu do Jehovova domu?“+

Poznámky

Nebo „úplně oddaným“.
Dosl. „dnům“.
Tyto schody se možná používaly k měření času, podobně jako sluneční hodiny.
Nebo „složil“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo možná „jeřáb“.
Dosl. „buď mým ručitelem“.
Nebo „vážností“.
Tj. svými slovy a skutky.
Nebo „odstranil ze svého dohledu“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.