Izajáš 48:1–22

  • Bůh kárá a přečišťuje Izrael (1–11)

  • Jehova zakročí proti Babylonu (12–16a)

  • „Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru“ (16b–19)

  • „Vyjděte z Babylonu!“ (20–22)

48  Slyš, Jákobův dome,vy, kdo se nazýváte Izraelovým jménem+a pocházíte z Judy,*vy, kdo přísaháte při Jehovově jménu+a vzýváte Boha Izraele,ale nejste upřímní a neděláte, co je správné.*+   Nazýváte se podle svatého města+a hledáte pomoc u Boha Izraele,+jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk.   „Dřívější* věci jsem vám oznámil už dávno. Vyšly z mých úst,ohlásil jsem je.+ Náhle jsem začal jednat a ty věci nastaly.+   Protože jsem věděl, jak jsi tvrdohlavý,že tvá šíje je ze železa a tvé čelo z mědi,+   řekl jsem ti to už dávno. Než se to stalo, dal jsem ti to vědět,abys nemohl říct: ‚Udělala to má modla,přikázala to má vytesaná modla a kovová* socha.‘   Všechno jsi to slyšel a viděl. Nebudeš to rozhlašovat?+ Odteď ti budu oznamovat nové věci,+střežená tajemství, o kterých jsi nevěděl.   Byly stvořeny až teď, ne kdysi dávno. Zatím jsi o nich neslyšel,takže nemůžeš říct: ‚Už o tom vím.‘   Neslyšel jsi o tom+ ani jsi to nevěděl,dřív byly tvé uši zavřené. Vždyť vím, že jsi velký zrádce+a že tě od narození označují za hříšníka.+   Ale kvůli svému jménu zadržím svůj hněv+a kvůli své slávě se ovládnua nezničím tě.+ 10  Přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro,+vyzkoušel* jsem tě v tavicí peci trápení.+ 11  Kvůli sobě, kvůli sobě budu jednat.+ Vždyť jak bych mohl dopustit, aby mě znesvětili?+ Nikomu jinému nedám svou slávu.* 12  Naslouchej mi, Jákobe, ty, Izraeli, kterého jsem povolal. Jsem stále stejný.+ Jsem první a jsem poslední.+ 13  Svou rukou jsem položil základy země+a svou pravicí roztáhl nebesa.+ Když na ně zavolám, povstanou. 14  Všichni se shromážděte a poslouchejte. Kdo z bohů* oznámil tyto věci? Ten, koho Jehova miluje,+udělá s Babylonem to, co si přeje,+a jeho paže dopadne na Chaldejce.+ 15  Já sám jsem promluvil a povolal jsem ho.+ Přivedl jsem ho a jeho cesta bude úspěšná.+ 16  Přistupte ke mně a poslouchejte. Už od začátku nemluvím vskrytu.+ Od chvíle, kdy se to stalo, jsem tam byl.“ A teď mě Svrchovaný pán Jehova poslal spolu se svým duchem. 17  Toto říká Jehova, tvůj Výkupce, Svatý Izraele:+ „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh,který tě vyučuje k tvému dobru*+a vede tě cestou, po které bys měl jít.+ 18  Kdybys tak věnoval pozornost mým přikázáním!+ Tvůj pokoj by byl jako řeka+a tvé dobré skutky* jako mořské vlny.+ 19  Tvého potomstva* by bylo jako pískua tvých potomků jako jeho zrnek.+ Jejich jméno by přede mnou nikdy nebylo vyhlazeno ani zničeno.“ 20  Vyjděte z Babylonu!+ Utečte od Chaldejců! Oznamujte to s radostným voláním! Rozhlašujte to!+ Rozšiřte to do nejvzdálenějších končin země.+ Říkejte: „Jehova vykoupil svého služebníka Jákoba.+ 21  Když je vedl pustými místy, nežíznili.+ Vyvedl pro ně vodu ze skály –rozdělil ji a nechal z ní vytrysknout vodu.“+ 22  „Ničemové nemají pokoj,“+ říká Jehova.

Poznámky

Nebo „ale ne v pravdě a spravedlnosti“.
Dosl. „z Judových vod“.
Dosl. „první“.
Nebo „litá“.
Nebo „prozkoumal“, nebo možná „vyvolil“.
Nebo: „S nikým se nebudu dělit o svou slávu.“
Dosl. „z nich“.
Nebo „prospěchu“.
Nebo „tvá spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „semene“.