Izajáš 59:1–21

  • Hříchy vzdalují Izrael od Boha (1–8)

  • Vyznání hříchů (9–15a)

  • Jehova zasahuje ve prospěch kajícných Izraelitů (15b–21)

59  Jehovova ruka není krátká, takže by nemohla zachránit,+ani jeho ucho není otupělé,* takže by nemohlo slyšet.+   To vaše provinění stojí mezi vámi a vaším Bohem,+kvůli vašim hříchům před vámi skrývá tvářa nenaslouchá vám.+   Dlaně máte poskvrněné krví+a prsty proviněním. Vaše rty říkají lži+ a váš jazyk mumlá to, co je špatné.   Nikdo nevolá po spravedlnosti+a nikdo u soudu neříká pravdu. Důvěřují v neskutečnost*+ a jejich slova jsou bezcenná. Počínají těžkosti a rodí zlo.+   Sedí na vejcích jedovatého hadaa tkají pavoučí síť.+ Kdo jejich vejce sní, zemřea z vejce, které se rozbije, se vylíhne zmije.   Jejich pavučina nebude sloužit jako oděv,nepřikryjí se tím, co dělají.+ Svými skutky škodía ruce mají plné násilí.+   Jejich nohy běží páchat zlo,spěchají prolévat nevinnou krev.+ Jejich myšlenky škodí,na svých cestách zanechávají zkázu a neštěstí.+   Neznají cestu pokojea na jejich stezkách není právo.+ Křiví své silnicea ten, kdo po nich jde, nepozná pokoj.+   Proto je od nás právo dalekoa spravedlnost k nám nepřichází. Doufáme ve světlo, ale je tma,doufáme v jas, ale chodíme v šeru.+ 10  Tápeme podél zdi jako slepci,tápeme, jako bychom neměli oči.+ V pravé poledne klopýtáme jako za soumraku,mezi siláky jsme jako mrtví. 11  Všichni mručíme jako medvědia naříkáme jako holubice. Doufáme ve spravedlnost, ale marně,doufáme v záchranu, ale je od nás daleko. 12  Vždyť našich provinění je před tebou mnoho,+naše hříchy svědčí proti nám.+ Svá provinění dobře známe,víme o svých chybách.+ 13  Hřešili jsme a zapírali jsme Jehovu,obrátili jsme se ke svému Bohu zády. Mluvili jsme o útlaku a vzpouře,+v srdci jsme vymýšleli klam a mumlali lži.+ 14  Právo bylo odehnáno,+spravedlnost stojí daleko.+ Pravda* klopýtá po náměstí a poctivost nemůže vejít. 15  Pravda* se vytratila,+a kdo se odvrací od špatnosti, je okrádán. Jehova to viděl a nelíbilo se mu to.* Právo totiž neexistovalo.+ 16  Viděl, že není nikdo, kdo by pomohl,udivilo ho, že nikdo nezasahuje. Záchranu proto přinesla* jeho pažea jeho spravedlnost ho podpořila. 17  Oblékl si spravedlnost jako pancířa na hlavu si dal přilbu záchrany.*+ Oblékl si oděv pomsty+a zahalil se horlivostí jako rouchem.* 18  Odplatí jim za jejich skutky+hněvem svým protivníkům, trestem svým nepřátelům.+ Ostrovům dá to, co jim patří. 19  Na západě se budou bát Jehovova jménaa na východě jeho slávy,protože přijde jako dravá řeka,kterou žene Jehovův duch. 20  „Výkupce+ přijde na Sion,+přijde k těm z Jákoba, kdo se odvrací od provinění,“+ prohlašuje Jehova. 21  „A toto je má smlouva s nimi,“+ říká Jehova. „Můj duch, který je na tobě, a má slova, která jsem ti vložil do úst, se nevzdálí z tvých úst, z úst tvých dětí* ani z úst tvých vnoučat* odteď až navěky,“ říká Jehova.

Poznámky

Dosl. „těžké“.
Nebo „prázdnotu“.
Nebo „čestnost“.
Nebo „čestnost“.
Dosl. „a bylo to v jeho očích špatné“.
Nebo „vítězství mu proto přinesla“.
Nebo „vítězství“.
Nebo „pláštěm bez rukávů“.
Dosl. „tvého semene“.
Dosl. „semene tvého semene“.