Izajáš 16:1–14

  • Odsouzení Moabu pokračuje (1–14)

16  Pošlete berana panovníkovi země,pošlete ho ze Sely pustinouk hoře sionské dcery.   Moabské dcery u brodů Arnonu+budou jako pták vyhnaný ze svého hnízda.+   „Poraďte, udělejte rozhodnutí. V pravé poledne ať je tvůj stín jako noc. Ukryj rozehnané a nezrazuj ty, kdo utíkají.   Ať moji rozehnaní bydlí u tebe, Moabe,buď pro ně skrýší před ničitelem.+ Utlačovatel skončía skončí i ničení. Ti, kdo pošlapávají druhé, zmizí ze země.   Potom bude trůn upevněn věrnou láskoua ten, kdo se na něj v Davidově stanu posadí, bude věrný.+ Bude soudit nestranně a bez odkladu prosazovat spravedlnost.“+   Slyšeli jsme o Moabově pýše – je velmi pyšný+o jeho domýšlivosti, pýše a vzteku.+ Ale jeho řeči vyjdou naprázdno.   Proto bude Moab naříkat nad Moabem,všichni budou naříkat.+ Poražení budou truchlit po kir-charesetských+ rozinkových koláčích,   protože vyschly chešbonské+ vinice,uschla réva ze Sibmy.+ Vládci národů pošlapali její větve obsypané hrozny,které dosahovaly až k Jazeru,+které pronikly až do pustiny. Její výhonky se rozrostly až k moři.   Proto budu révu ze Sibmy oplakávat, jako oplakávám Jazer. Zmáčím tě svými slzami, Chešbone a Eleale,+protože utichl jásot nad tvým letním ovocem a nad tvou úrodou.* 10  Ze sadu se vytratil jásot a radování,z vinic se už neozývají radostné písně a výkřiky.+ Nikdo už nešlape víno v lisech,způsobil jsem, že jásot ustal.+ 11  Proto je mé nitro rozechvělé nad Moabem+jako struny harfya všechno ve mně se chvěje nad Kir-charesetem.+ 12  I když se Moab vyčerpává na výšině a chodí se modlit do své svatyně, ničeho nedosáhne.+ 13  To jsou slova, která Jehova o Moabu pronesl už dřív. 14  A teď Jehova říká: „Za tři roky, jako jsou roky najatého dělníka,* bude sláva Moabu s velkým rozruchem pokořena a těch, kdo zůstanou, bude velmi málo a budou slabí.“+

Poznámky

Nebo možná „protože se na tvé letní ovoce a tvou úrodu snesl válečný pokřik“.
Nebo „počítáno tak pečlivě, jako to dělá najatý dělník“, tj. přesně za tři roky.