Izajáš 24:1–23

  • Jehova vylidní zemi (1–23)

    • Jehova je králem na Sionu (23)

24  Jehova vylidní zemi a zpustoší ji,+rozvrátí ji*+ a rozežene její obyvatele.+   Všem se stane to samé –lidu i knězi,sluhovi i jeho pánovi,služce i její paní,kupujícímu i prodavači,tomu, kdo půjčuje, i tomu, kdo si půjčuje,věřiteli i dlužníkovi.+   Země bude úplně vylidněná,úplně vydrancovaná,+protože to řekl Jehova.   Země truchlí,*+ chřadne,úrodná země usychá, uvadá. Významní lidé země chřadnou.   Obyvatelé poskvrnili svou zemi.+ Obcházeli totiž zákony,+měnili ustanovení+a porušovali trvalou* smlouvu.+   Proto zemi pohlcuje kletba+a její obyvatelé nesou vinu. Obyvatel země ubylo,zůstala jich jen hrstka.+   Mladé víno truchlí,* réva usychá+a všichni, kdo se v srdci radovali, vzdychají.+   Ustal jásot tamburín,zanikl hluk rozjařených,utichl veselý zvuk harfy.+   Při pití vína nezpívají,alkohol jim hořkne v ústech. 10  Opuštěné město je rozbořené,+všechny domy jsou zavřené, nedá se do nich vejít. 11  Na ulicích je slyšet nářek, že není víno. Všechno radování je pryč,ze země se vytratil jásot.+ 12  Město leží v troskách,z brány zbyly jen sutiny.+ 13  V zemi mezi národy to bude vypadat,jako když se otlouká olivovník,+jako když se paběrkuje na konci vinobraní.+ 14  Lidé pozvednou hlasa budou radostně volat. Od moře* budou oznamovat Jehovovu vznešenost.+ 15  V kraji světla*+ budou oslavovat Jehovu,na mořských ostrovech budou oslavovat jméno Jehovy, Boha Izraele.+ 16  Z nejvzdálenějších končin země slyšíme písně: „Sláva* Spravedlivému!“+ Já ale říkám: „Chřadnu, chřadnu! Běda mi! Zrádci jednají zrádně,zrádci se zrádně dopouští zrady.“+ 17  Čeká tě hrůza, jámy a pasti, obyvateli země.+ 18  Kdo bude utíkat před hrozivým zvukem, spadne do jámy,a kdo vyleze z jámy, chytí se do pasti.+ Vždyť se otevřou nebeská stavidlaa základy země se budou třást. 19  Země puká,země se otřásá,země se prudce zmítá.+ 20  Země se potácí jako opilec,kymácí se jako chatrč ve větru. Její provinění na ni těžce doléhá,+padne a už nevstane. 21  Ten den Jehova obrátí svou pozornost k vojsku výšin tam nahořea ke králům země tam dole. 22  Shromáždí jejako vězně do jámya zavře je do vězení. Po mnoha dnech jim bude věnovat pozornost. 23  Úplněk bude na rozpacícha zářící slunce se bude stydět.+ Jehova, Bůh vojsk, se totiž stal králem+ na hoře Sion+ a v Jeruzalémě,je slavný před staršími svého lidu.*+

Poznámky

Nebo „převrátí její povrch“.
Nebo možná „vysychá“.
Nebo „dávnou“.
Nebo možná „vysychá“.
Nebo „od západu“.
Nebo „na východě“.
Nebo „okrasa“.
Dosl. „před svými staršími“.