Izajáš 13:1–22

  • Prohlášení proti Babylonu (1–22)

    • „Jehovův den je blízko!“ (6)

    • Médové porazí Babylon (17)

    • Babylon už nikdy nebude obýván (20)

13  Prohlášení proti Babylonu,+ které dostal ve vidění Izajáš,+ syn Amoce:   „Na holé hoře vztyčte znamení.*+ Zavolejte na ně, mávněte rukou,ať vejdou branami urozených.   Vydal jsem rozkaz těm, které jsem určil.*+ Povolal jsem své válečníky, rozjásané a pyšné,abych dal jejich prostřednictvím průchod svému hněvu.   Poslouchejte! Zástup na horách! Hlučí jako početný lid. Poslouchejte! Vřava království,shromážděných národů!+ Jehova, Bůh vojsk, svolává vojsko do boje.+   Ze vzdálené země,+zpoza obzoru,*přichází Jehova se zbraněmi svého hněvu,aby zničil celou zemi.+   Naříkejte, protože Jehovův den je blízko! Přijde a přinese zničení od Všemohoucího.+   Proto všechny ruce ochabnoua každého člověka ochromí strach.*+   Lidi zachvátila hrůza,+svíjí se v křečích a bolestechjako žena, která rodí. Vyděšeně se dívají jeden na druhéhoa obličej mají rozpálený úzkostí.   Přichází Jehovův den,krutý, se zuřivostí a s planoucím hněvem,aby se z té země stala děsivá podívaná+a aby z ní byli vyhlazeni hříšníci. 10  Nebeské hvězdy a souhvězdí*+nevydají své světlo. Slunce bude vycházet temnéa měsíc nebude svítit. 11  Budu volat zemi k odpovědnosti za její špatnost+a ničemy za jejich provinění. Skoncuji s pýchou troufalých a pokořím domýšlivost tyranů.+ 12  Způsobím, že člověk bude vzácnější než přečištěné zlato,+lidé budou vzácnější než zlato z Ofiru.+ 13  Zatřesu nebesya země se zachvěje a pohne se ze svého místa+vztekem Jehovy, Boha vojsk, v den jeho planoucího hněvu. 14  Jako pronásledovaná gazela a jako stádo, které nikdo neshromažďuje,tak se každý vrátí ke svému lidu,každý uteče do své země.+ 15  Koho najdou, toho probodnou,a koho chytí, ten padne mečem.+ 16  Děti jim rozdrtí před očima,+jejich domy vyloupía jejich manželky znásilní. 17  Povolávám proti nim Médy,+pro které stříbro nic neznamenáa zlato je netěší. 18  Svými luky pozabíjí mladé muže,+nebudou mít soucit s plody lůna,nad dětmi se neslitují. 19  Babylon, nejslavnější z království,*+ozdoba a pýcha Chaldejců,+dopadne jako Sodoma a Gomora, které Bůh zničil.+ 20  Už nikdy nebude obýván,po všechny generace zůstane neosídlený.+ Arab si tam nepostaví stana pastýři tam nenechají odpočívat svá stáda. 21  Budou tam uléhat pouštní zvířataa domy zaplní výři. Usídlí se tam pštrosi+a budou tam poskakovat kozorožci.* 22  V jeho věžích budou výt zvířataa v jeho přepychových palácích šakali. Jeho čas se blíží, jeho dny jsou sečteny.“+

Poznámky

Nebo „signální tyč“.
Dosl. „svým posvěceným“.
Dosl. „z konce nebes“.
Dosl. „srdce [každého] roztaje“.
Dosl. „a jejich Kesily“. Možná jde o Orion a okolní souhvězdí.
Nebo „okrasa království“.
Nebo možná „démoni v kozlí podobě“.