Izajáš 27:1–13

  • Jehova zabije leviatana (1)

  • Píseň o Izraeli přirovnaném k vinici (2–13)

27  Ten den Jehova svým nelítostným, velkým a mocným mečem+potrestá leviatana,* mrštného hada,leviatana, toho kroutícího se hada,a zabije tu mořskou obludu.   Ten den jí* zpívejte: „Vinice, která rodí pěnivé víno!+   Já, Jehova, ji střežím,+každou chvíli ji zalévám.+ Střežím ji dnem i nocí,aby jí nikdo neuškodil.+   Už se na ni nezlobím.+ Když do ní někdo zaseje trní a plevel, všechno to pošlapu a zapálíma budu s ním bojovat.   Ať se radši ukryje v mé pevnostia uzavře se mnou mír. Ať se mnou uzavře mír.“   Přichází dny, kdy Jákob zakoření,Izrael rozkvete a vyraší+a naplní zemi úrodou.+   Opravdu musí dostat takové rány? Proč by měl být takto zabit?   S hrozivým křikem s ní povedeš spor a vyženeš ji. V den, kdy bude vát východní vítr, ji odvaneš prudkým poryvem.+   Tak bude smířeno Jákobovo provinění.+ Až bude odstraněn jeho hřích, přinese to tyto plody: Všechny kameny oltářerozdrtí jako křídua žádné posvátné kůly ani stojany s kadidlem nezůstanou stát.+ 10  Opevněné město bude opuštěné,pastviny zpustnou, budou jako pustina.+ Bude se tam pást tele, bude tam lehata okusovat větve.+ 11  Až větvičky uschnou,přijdou ženy, olámou jea rozdělají s nimi oheň. Vždyť tomuto lidu chybí porozumění.+ Proto se nad ním jeho Tvůrce nesmilujea ten, kdo ho vytvořil, mu neprojeví přízeň.+ 12  Ten den Jehova setřese ovoce od proudící Řeky* až po říční údolí* Egypt+ a jednoho po druhém vás sesbírá, izraelský lide.+ 13  Ten den se zatroubí na velký roh+ a ti, kdo umírají v Asýrii,+ i ti, kdo jsou rozehnáni po Egyptě,+ přijdou a pokloní se Jehovovi na svaté hoře v Jeruzalémě.+

Poznámky

Patrně jde o Izrael, o kterém se tu mluví jako o ženě a který je přirovnán k vinici.
Tj. Eufratu.
Nebo „vádí“.