Izajáš 52:1–15

  • Probuď se, Sione! (1–12)

    • Krásné nohy těch, kdo přináší dobrou zprávu (7)

    • Strážní Sionu společně radostně volají (8)

    • Ti, kdo nesou Jehovovo náčiní, musí být čistí (11)

  • Jehovův služebník bude oslaven (13–15)

    • Znetvořený vzhled (14)

52  Probuď se, probuď se! Obleč se silou,+ Sione!+ Obleč si své krásné oděvy,+ Jeruzaléme, svaté město! Vždyť už do tebe nevejde nikdo neobřezaný ani nečistý.+   Vstaň, setřes ze sebe prach a posaď se, Jeruzaléme. Sundej si pouta z šíje, zajatá sionská dcero.+   Vždyť toto říká Jehova: „Byli jste prodáni za nic+a bez peněz budete vykoupeni.“+   Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Nejdřív šel můj lid do Egypta a bydleli tam jako cizinci,+potom je bezdůvodně utlačovala Asýrie.“   „Co mám teď udělat?“ prohlašuje Jehova. „Můj lid byl totiž odveden za nic. Ti, kdo nad nimi vládnou, vítězoslavně křičí,“+ prohlašuje Jehova,„a s mým jménem se neustále, celý den, zachází neuctivě.+   Proto můj lid pozná mé jméno,+proto ten den poznají, že jsem to já, kdo mluví. Ano, jsem to já!“   Jak krásné jsou na horách nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu,+kdo ohlašuje mír,+kdo přináší dobrou zprávu o něčem lepším,kdo ohlašuje záchranu,kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh se stal králem!“+   Poslouchej! Tvoji strážní pozvedli hlas,společně radostně volají,protože jasně* vidí, jak Jehova přivádí Sion zpátky.   Rozveselte se, společně radostně volejte, jeruzalémské trosky!+ Vždyť Jehova utěšil svůj lid,+ vykoupil Jeruzalém.+ 10  Jehova všem národům ukázal svou svatou paži.+ Všechny končiny země uvidí, jak náš Bůh zachraňuje.*+ 11  Jděte pryč, jděte pryč, vyjděte odtamtud,+ nedotýkejte se ničeho nečistého!+ Vyjděte z jeho středu,+ zůstaňte čistí,vy, kdo nesete Jehovovo náčiní.+ 12  Nebudete odcházet v panice,nebudete muset utíkat,protože Jehova půjde před vámi+a Bůh Izraele bude vaší zadní stráží.+ 13  Můj služebník+ bude jednat s pochopením. Získá vysoké postavení,bude vyvýšen a oslaven.+ 14  Mnozí se na něj dívali v ohromení,protože byl znetvořený víc než jakýkoli jiný člověk,jeho vznešený vzhled byl znetvořený víc než vzhled kohokoli z lidstva. 15  A stejně tak udiví mnoho národů.+ Králové před ním zavřou ústa,*+protože uvidí, co jim nikdo neřekl,a budou uvažovat o tom, co neslyšeli.+

Poznámky

Nebo „na vlastní oči“.
Nebo „vítězí“.
Nebo „oněmí“.