Izajáš 56:1–12

  • Jehova požehná cizincům a eunuchům (1–8)

    • Dům modlitby pro všechny (7)

  • Slepí strážní, němí psi (9–12)

56  Toto říká Jehova: „Zastávejte se práva+ a dělejte, co je správné,*protože brzy přijde má záchranaa ukáže se má spravedlnost.+   Šťastný je člověk, který tak jedná,a syn člověka, který se toho drží,který zachovává sabat a neznesvěcuje ho+a zadržuje svou ruku před vším špatným.   Ať cizinec, který se připojuje k Jehovovi,+ neříká: ‚Jehova mě určitě oddělí od svého lidu.‘ A eunuch ať neříká: ‚Jsem suchý strom.‘“  Vždyť toto říká Jehova: „Eunuchům, kteří zachovávají mé sabaty,vybírají si to, co mě těší,a pevně se drží mé smlouvy,   dám ve svém domě a za svými zdmi pomník a jméno,něco lepšího než syny a dcery. Dám jim věčné jméno,takové, jaké nezanikne.   A cizince, kteří se připojují k Jehovovi, aby mu sloužili,milovali Jehovovo jméno+a byli jeho služebníky,všechny, kdo zachovávají sabat a neznesvěcují hoa pevně se drží mé smlouvy,   také přivedu na svou svatou horu+a naplním je radostí ve svém domě modlitby. Jejich zápalné a jiné oběti přijmu na svém oltáři. Můj dům totiž bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.“+  Svrchovaný pán Jehova, který shromažďuje rozehnané z Izraele,+ prohlašuje: „Kromě těch, kdo už byli shromážděni, k němu shromáždím ještě další.“+   Přijďte se nažrat, všechna divoká zvířata na poli! Přijďte, všechna divoká zvířata v lese!+ 10  Všichni jeho strážní jsou slepí,+ ničeho si nevšímají.+ Jsou to němí psi, neumí štěkat,+jen těžce oddechují, polehávají a rádi podřimují. 11  Jsou to nenasytní psi,*nikdy nemají dost. Jsou to pastýři, kteří ničemu nerozumí.+ Každý si jde svou cestou,každý bez výjimky usiluje o nepoctivý zisk a říká: 12  „Pojďte, donesu víno! Pořádně se napijeme+a zítra to bude stejné jako dnes, jen mnohem lepší.“

Poznámky

Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „psi se silnou duší“.