Izajáš 41:1–29

  • Dobyvatel od východu slunce (1–7)

  • Bůh si vyvolil Izrael za svého služebníka (8–20)

    • Boží přítel Abraham (8)

  • Jehovova výzva jiným bohům (21–29)

41  „Tiše mi naslouchejte,* ostrovy. Ať národy znovu získají sílu,ať přistoupí a promluví.+ Sejděme se u soudu.   Kdo povolal někoho od východu slunce?+ Kdo ho povolal ke svým nohám,* aby vykonal spravedlnost? Kdo mu vydává do rukou národya působí, že si podmaňuje krále?+ Kdo je před jeho mečem mění v pracha před jeho lukem je rozmetává jako slámu odvátou větrem?   Pronásleduje je, bez zábran procházípo stezkách, po kterých ještě nikdy nešel.   Čí je to dílo? Kdo to udělal? Kdo od začátku povolává jednu generaci za druhou? Já, Jehova, jsem ten první+a zůstanu stejný až do poslední generace.“+   Ostrovy to viděly a dostaly strach,končiny země se začaly třást. Národy se blíží, přichází.   Navzájem si pomáhajía každý říká svému bratrovi: „Buď silný.“   Řemeslník povzbuzuje kovotepce,+ten, kdo vyklepává kov kladivem,povzbuzuje toho, kdo buší do kovadliny. O tom, jak je kov spojený, řekne: „Je to dobré.“ Nakonec se ta modla upevní hřeby, aby nespadla.   „Ale ty, Izraeli, jsi můj služebník,+tebe, Jákobe, potomstvo* mého přítele Abrahama,+jsem si vyvolil.+   Přivedl jsem tě z končin země,+povolal jsem tě z jejích nejodlehlejších částí. Řekl jsem ti: ‚Jsi můj služebník,+tebe jsem si vyvolil, nezavrhl jsem tě.+ 10  Neboj se, vždyť jsem s tebou.+ Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh.+ Posílím tě, pomůžu ti.+ Budu tě pevně držet svou spravedlivou pravicí.‘ 11  Všichni, kdo jsou na tebe rozzuření, budou zahanbeni a pokořeni.+ Ti, kdo s tebou bojují, budou zničeni a zahynou.+ 12  Budeš hledat ty, kdo s tebou zápasí, ale nenajdeš je. Ti, kdo s tebou válčí, přestanou existovat, nezbude z nich vůbec nic.+ 13  Vždyť já, Jehova, tvůj Bůh, tě držím za ruku*a říkám ti: ‚Neboj se, pomůžu ti.‘+ 14  Neboj se, červíčku* Jákobe,+pomůžu ti, izraelský lide,“ prohlašuje Jehova, tvůj Výkupce,+ Svatý Izraele. 15  „Udělal jsem z tebe mláticí saně,+nový nástroj k mlácení s ostrými hroty. Pošlapeš hory a rozdrtíš je,kopce proměníš v plevy. 16  Převěješ jea vítr je odnese,vichřice je rozežene. Budeš se radovat díky Jehovovi,+budeš se chlubit Svatým Izraele.“+ 17  „Trpící a chudí hledají vodu, ale žádná není,jazyk jim vyschl žízní.+ Já, Jehova, jim odpovím.+ Já, Bůh Izraele, je neopustím.+ 18  Způsobím, že po holých kopcích potečou řeky+a v údolích vytrysknou prameny.+ Pustinu změním v rákosnatou tůňa bezvodou zemi v prameny vod.+ 19  V poušti zasadím cedry,akácie, myrty a borovice.+ Na pouštní pláni zasadím jalovce,jasany a cypřiše,+ 20  aby všichni lidé viděli a poznali,všimli si a pochopili,že to udělala Jehovova ruka,že to stvořil Svatý Izraele.“+ 21  „Předložte svůj spor,“ říká Jehova. „Předneste své argumenty,“ říká Jákobův Král. 22  „Předložte důkazy a povězte nám, co se stane. Řekněte nám o dřívějších* věcech,abychom o nich přemýšleli* a poznali jejich konec. Anebo nám oznamte, co bude dál.+ 23  Řekněte nám, co se stane v budoucnu,ať poznáme, že jste bohové.+ Udělejte něco dobrého nebo špatného,ať nad tím můžeme žasnout, až to uvidíme.+ 24  Nejste nica nic jste nedokázali.+ Kdo se pro vás rozhodne, je odporný.+ 25  Povolal jsem někoho ze severu, a on přijde+někoho od východu slunce,+ kdo bude vzývat mé jméno. Pošlape vládce,* jako by byli hlínou,+stejně jako hrnčíř šlape vlhkou hlínu. 26  Kdo o tom mluvil od začátku, abychom o tom věděli,nebo odedávna, abychom řekli ‚Má pravdu‘?+ Nikdo to neoznámil! Nikdo o tom nemluvil! Nikdo od vás neslyšel ani slovo!“+ 27  Já jsem byl první, kdo řekl Sionu: „Podívej se, co se stane!“+ A do Jeruzaléma pošlu nositele dobrých zpráv.+ 28  Díval jsem se, ale nikdo tam nebyl,nebyl mezi nimi žádný rádce. Žádal jsem je, aby odpověděli. 29  Všichni jsou jen klam.* Jejich díla nejsou nic,jejich kovové modly* jsou vítr a neskutečnost.+

Poznámky

Nebo „mlčte přede mnou“.
Tj. do svých služeb.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „pravici“.
Tj. bezbranný a nevýznamný.
Dosl. „prvních“.
Dosl. „abychom zaměřili srdce“.
Nebo „zastupující vládce“.
Nebo „něco neexistujícího“.
Nebo „lité sochy“.