Izajáš 28:1–29

  • Běda efrajimským opilcům! (1–6)

  • Judští kněží a proroci se potácí (7–13)

  • „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí“ (14–22)

    • Drahocenný úhelný kámen na Sionu (16)

    • Jehovovo neobvyklé dílo (21)

  • Jehova ukázňuje moudře (23–29)

28  Běda okázalé* koruně* efrajimských opilců,+vadnoucímu květu té skvostné nádhery,který je na vrcholu úrodného údolí lidí přemožených vínem!   Jehova pošle někoho silného a mocného. Jako strašné krupobití, jako ničivá vichřice,jako příval mohutných vodji prudce smete na zem.   Okázalé* koruny efrajimských opilcůbudou pošlapány.+   Vadnoucí květ té skvostné nádhery,který je na vrcholu úrodného údolí,bude jako raný fík před létem –kdo ho uvidí, utrhne ho a zhltne.  Ten den bude Jehova, Bůh vojsk, nádhernou korunou a krásným věncem pro ty, kdo zůstanou z jeho lidu.+  Bude duchem spravedlnosti pro soudce a zdrojem síly pro ty, kdo odráží útok u městské brány.+   Ale i tihle bloudí kvůli vínu,potácí se pod vlivem alkoholu: Kněz i prorok v opilosti bloudí,víno jim zamotalo hlavua kvůli alkoholu se potácí. Jejich vidění je zavádí na scestí,klopýtají v úsudku.+   Jejich stoly jsou plné nechutných zvratků –není místo, kde by nebyly.   Říkají: „Koho bude poučovata komu chce vysvětlovat to poselství? Copak jsme děti, které byly právě odstaveny od mléka,které byly právě vzaty od prsou? 10  Vždyť je to ‚příkaz za příkazem, příkaz za příkazem,pravidlo za pravidlem, pravidlo za pravidlem,*+tady trochu, tamhle trochu‘.“ 11  Proto bude k tomuto lidu mluvit prostřednictvím těch, kdo koktají a mluví cizím jazykem.+ 12  Kdysi jim řekl: „Toto je místo odpočinku. Dopřejte odpočinek unavenému. Tady je možné se osvěžit.“ Ale oni nechtěli naslouchat.+ 13  Proto se na nich splní Jehovova slova: „Příkaz za příkazem, příkaz za příkazem,pravidlo za pravidlem, pravidlo za pravidlem,*+tady trochu, tamhle trochu“,takže až půjdou,klopýtnou a spadnou na záda,zraní se, chytí se do pasti a uvíznou v ní.+ 14  Proto slyšte Jehovovo slovo, vychloubači,vy, kdo vládnete tomuto lidu v Jeruzalémě. 15  Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí+a s hrobem* máme dohodu.* Až se přivalí prudká záplava,nezasáhne nás,protože naším útočištěm je leža skryli jsme se v klamu.“+ 16  Proto Svrchovaný pán Jehova říká: „Pokládám na Sionu jako základ vyzkoušený kámen,+drahocenný úhelný kámen+ pevného základu.+ Kdo v něj věří, nepodlehne panice.+ 17  Právo udělám měřicí šňůrou+a spravedlnost olovnicí.*+ Krupobití smete lživé útočištěa vody zaplaví úkryt. 18  Vaše smlouva se smrtí bude zrušenaa vaše dohoda s hrobem* bude k ničemu.+ Až se přivalí prudká záplava,rozdrtí vás. 19  Kdykoli se přivalí,smete vás.+ Bude vás zaplavovat ráno co ráno,ve dne i v noci. Jen hrůza jim pomůže porozumět tomu, co slyšeli.“* 20  Lůžko je příliš krátké na to, aby se člověk natáhl,a přikrývka je příliš úzká na to, aby se do ní člověk zabalil. 21  Jehova totiž povstane jako u hory Peracim,rozohní se jako v údolí* u Gibeonu,+aby vykonal svůj skutek, svůj zvláštní skutek,a aby uskutečnil své dílo, své neobvyklé dílo.+ 22  A tak se neposmívejte,+aby vám nemusela být utažena pouta. Od Svrchovaného pána, Jehovy, Boha vojsk, jsem totiž slyšel,že se rozhodl zničit celou zemi.+ 23  Naslouchejte, slyšte můj hlas,dávejte pozor a poslouchejte, co říkám! 24  Copak oráč celý den oře, a nezaseje? Copak stále jen kypří a vláčí svou půdu?+ 25  Když urovná její povrch,copak nerozhazuje černuchu* a neseje šabrej?* A copak na určené místo neseje pšenici, proso a ječmena po okrajích špaldu?+ 26  Bůh člověka učí* tak, jak je to správné,jeho Bůh ho poučuje.+ 27  Vždyť černucha* se nemlátí saněmi+a po šabreji* se nepřejíždí koly vozu. Černucha se vytlouká prutema šabrej holí. 28  Když člověk mlátí, rozdrtí snad zrní na mouku? Ne, nebude ho mlátit stále.+ A když přes něj přejíždí koly svého vozu taženého koňmi,nerozdrtí ho.+ 29  I tato slova jsou od Jehovy, Boha vojsk,jehož záměr* je podivuhodnýa který úspěšně koná velké věci.*+

Poznámky

Nebo „pyšné“.
Patrně jde o hlavní město, o Samaří.
Nebo „pyšné“.
Nebo „měřicí šňůra za měřicí šňůrou, měřicí šňůra za měřicí šňůrou“.
Nebo „měřicí šňůra za měřicí šňůrou, měřicí šňůra za měřicí šňůrou“.
Nebo „šeolem“, tj. obrazným hrobem lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „vidění“.
Nebo „nivelačním nástrojem“.
Nebo „šeolem“, tj. obrazným hrobem lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná: „Když porozumí, pocítí čirou hrůzu.“
Nebo „nížině“.
Nebo „černý kmín“.
Nebo „kmín“.
Nebo „ukázňuje, trestá“.
Nebo „černý kmín“.
Nebo „kmínu“.
Nebo „rada“.
Nebo „a jehož moudrost je veliká“.