Izajáš 31:1–9

  • Skutečná pomoc přichází od Boha, ne od lidí (1–9)

    • Egyptští koně jsou „tělo, a ne duch“ (3)

31  Běda těm, kdo jdou pro pomoc do Egypta,+kdo se spoléhají na koně,+kdo důvěřují válečným vozům, protože jich je mnoho,a válečným koním,* protože jsou silní,ale kdo nevzhlížejí ke Svatému Izraele,kdo nehledají Jehovu.   Ale i on je moudrý a způsobí neštěstí,svá slova neodvolá. Povstane proti domu zločincůa proti těm, kdo pomáhají špatným lidem.+   Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh,jejich koně jsou tělo, a ne duch.+ Když Jehova napřáhne ruku,ten, kdo pomáhá, klopýtnea ten, komu se pomáhá, padne. Všichni společně zahynou.   Jehova mi totiž řekl: „Jako lev, silný mladý lev,* vrčí nad svou kořistí,když proti němu svolají mnoho pastýřů,a neděsí ho jejich hlas,jejich povyk ho neleká,tak sestoupí Jehova, Bůh vojsk,aby bojoval o horu Sion a její pahorek.   Jako se ptáci vrhají střemhlav dolů, tak bude Jehova, Bůh vojsk, bránit Jeruzalém.+ Bude ho bránit a zachrání ho. Ušetří ho a osvobodí.“  „Izraelský lide, vrať se k tomu, proti kterému ses bezostyšně bouřil.+  Ten den každý z vás zavrhne své bezcenné bohy ze stříbra a ze zlata, které jste si hříšně udělali vlastníma rukama.   Asyřan padne mečem, ale ne lidským,pohltí ho meč, ale ne meč člověka.+ Bude utíkat před mečema jeho mladí muži budou podrobeni nuceným pracím.   Jeho skála hrůzou pominea jeho knížata se vyděsí kvůli znamení,“* prohlašuje Jehova,jehož světlo* je na Sionu a jehož pec je v Jeruzalémě.

Poznámky

Nebo „a jezdcům na koních“.
Nebo „mladý lev s hřívou“.
Nebo „signální tyči“.
Nebo „oheň“.