Izajáš 62:1–12

  • Nové jméno Sionu (1–12)

62  Kvůli Sionu nebudu mlčet,+kvůli Jeruzalému nebudu zticha,dokud jeho spravedlnost* nezazáří jako jasné světlo+a jeho záchrana nevzplane jako pochodeň.+   „Národy uvidí tvou spravedlnost, ženo,+a všichni králové tvou slávu.+ Budeš nazývána novým jménem,+které určí ústa samotného Jehovy.   Budeš krásnou korunou v Jehovově ruce,královským turbanem v dlani svého Boha.   Už ti nebudou říkat opuštěná žena+a o tvé zemi už neřeknou, že je zpustošená.+ Budou tě nazývat Mám v ní zalíbení+a tvou zemi nazvou Vdaná. Vždyť Jehova v tobě bude mít zalíbenía tvá země bude jako vdaná.   Jako si totiž mladý muž bere za manželku pannu,tak si tvoji obyvatelé* vezmou tebe. A jako se ženich raduje z nevěsty,tak se bude tvůj Bůh radovat z tebe.+   Na tvé hradby, Jeruzaléme, jsem postavil strážné. Nikdy, celý den a celou noc, by neměli mlčet. Vy, kdo mluvíte o Jehovovi,nedopřávejte si klid   a nedopřávejte klid ani jemu, dokud neupevní Jeruzaléma neoslaví ho po celé zemi.“+   Jehova zvedl pravici, svou silnou paži, a přísahal: „Už nikdy nedám tvým nepřátelům k jídlu tvé obilía cizinci už nebudou pít tvé mladé víno, pro které ses namáhal.+   Obilí budou jíst ti, kdo ho sklidili, a budou chválit Jehovu. A ti, kdo sbírali hrozny, budou pít víno na mých svatých nádvořích.“+ 10  Projděte, projděte branami. Vyčistěte cestu pro lid.+ Stavějte, stavějte silnici,zbavte ji kamenů.+ Vztyčte znamení* pro národy.+ 11  Jehova rozhlásil do nejvzdálenějších končin země: „Řekněte sionské dceři: ‚Podívej, tvá záchrana přichází!+ S ním je odměna, kterou dává,a před ním je mzda, kterou platí.‘“+ 12  Budou nazváni svatým lidem, těmi, které Jehova vykoupil,+a tobě se bude říkat Vyhledávaná a Neopuštěné město.+

Poznámky

Dosl. „synové“.
Nebo „signální tyč“.