Izajáš 55:1–13

  • Jídlo a pití zdarma (1–5)

  • Hledejte Jehovu a důvěřujte jeho slovu (6–13)

    • Boží jednání převyšuje to lidské (8, 9)

    • Boží slovo se vždycky splní (10, 11)

55  Pojďte, všichni žízniví,+ pojďte k vodě!+ Vy, kdo nemáte peníze, pojďte, kupujte a jezte! Pojďte a kupujte víno i mléko+ bez peněz, bez placení.+   Proč platíte za to, co není chléb,a utrácíte svůj výdělek* za to, čím se nenasytíte? Pozorně mi naslouchejte a jezte to, co je dobré,+a budete mít velké potěšení z opravdu výživného jídla.*+   Nakloňte své ucho a pojďte ke mně,+poslouchejte, a budete žít. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu+v souladu se spolehlivým* slibem věrné lásky, který jsem dal Davidovi.+   Ustanovil jsem ho za svědka+ pro národy,za vůdce+ a velitele+ národů.   Zavoláš národ, který neznáš,a lidé z národa, který neznal tebe, k tobě poběžíkvůli Jehovovi, tvému Bohu,+kvůli Svatému Izraele, který tě oslaví.+   Hledejte Jehovu, dokud se dá najít,+volejte k němu, dokud je blízko.+   Ať špatný člověk opustí své jednání*+a ničema své myšlenky. Ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním slituje,+k našemu Bohu, protože velkoryse* odpustí.+   „Mé myšlenky totiž nejsou vaše myšlenky+a vaše jednání* není mé jednání,“* prohlašuje Jehova.   „Vždyť jako jsou nebesa vysoko nad zemí,tak mé jednání* převyšuje vaše jednání* a mé myšlenky převyšují vaše myšlenky.+ 10  Stejně jako déšť a sníh padají z nebe a nevrací se tam,dokud neprosytí zemi, která se pak zazelená, začne rodita dá semeno rozsévači a chléb tomu, kdo jí, 11  tak to bude se slovem, které vychází z mých úst.+ Nevrátí se ke mně bez výsledků,+ale uskuteční to, co si přeji,*+a úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal. 12  Vždyť s radostí vyjdete+a v pokoji budete přivedeni zpátky.+ Hory i kopce se při vašem příchodu rozveselí, budou jásat,+a všechny stromy budou tleskat.+ 13  Místo trní vyroste jalovec+a místo kopřivy myrta. Jehovovi to přinese slávu,*+bude to věčné znamení, které nikdy nezanikne.“

Poznámky

Nebo „těžce vydělané peníze“.
Dosl. „v tučnosti“.
Nebo „důvěryhodným“.
Nebo „ochotně“.
Dosl. „cestu“.
Dosl. „cesty“.
Dosl. „cesty“.
Dosl. „cesty“.
Dosl. „cesty“.
Nebo „v čem mám potěšení“.
Nebo „udělá jméno“.