Izajáš 63:1–19

  • Jehova se mstí národům (1–6)

  • Dřívější projevy Jehovovy věrné lásky (7–14)

  • Kajícná modlitba (15–19)

63  Kdo to přichází z Edomu,+kdo přichází z Bocry+ v oděvu jasných barev,*ve vznešeném rouchu? Kdo to kráčí ve své velké síle? „Jsem to já – ten, kdo říká, co je správné,a má moc zachraňovat.“   Proč je tvé roucho červené,proč tvůj oděv vypadá jako oděv toho, kdo šlape ve vinném lisu?+   „Ve vinném lisu jsem šlapal sám,nebyl se mnou nikdo z národů. Šlapal jsem po nich ve svém hněvu,dupal jsem po nich ve svém vzteku.+ Jejich krev mi stříkala na oděv,znečistil jsem si celé roucho.   V srdci totiž mám den pomsty,+přišel rok vykoupení mého lidu.   Rozhlédl jsem se, ale nebyl tu nikdo, kdo by mi pomohl. Zarazilo mě, že mě nikdo nepodpořil. Záchranu* mi proto přinesla má paže+a podpořil mě můj vztek.   Ve svém hněvu jsem dupal po národech,opil jsem je svým vztekem+a jejich krev jsem vylil na zem.“   Budu mluvit o projevech Jehovovy věrné lásky,o Jehovových chvályhodných skutcích,kvůli tomu všemu, co pro nás Jehova udělal,+kvůli těm mnoha dobrým věcem, které udělal pro izraelský důmv souladu se svým milosrdenstvím a svou velkou věrnou láskou.   Řekl: „Vždyť je to můj lid, jsou to synové, kteří mi nebudou nevěrní.“*+ Proto se stal jejich zachráncem.+   Všechno jejich trápení trápilo i jeho.+ Zachraňoval je jeho osobní posel.*+ Ve své lásce a soucitu je vykoupil,+zdvihl je a nosil po všechny dávné dny.+ 10  Oni se ale bouřili+ a zarmucovali jeho svatého ducha.+ Stal se tedy jejich nepřítelem+a bojoval proti nim.+ 11  Tehdy si vzpomněli na dávné dny,na dobu jeho služebníka Mojžíše, a říkali: „Kde je ten, který je spolu s pastýři svého stáda+ vyvedl z moře?+ Kde je ten, který do něj vložil svého svatého ducha,+ 12  ten, který svou slavnou paží vedl Mojžíšovu pravici,+který před nimi rozdělil vody,+aby si udělal věčné jméno,+ 13  ten, který je vedl vzdouvajícími se* vodami,takže šli bez klopýtáníjako kůň po pláni?* 14  Jako když stádo schází do údolí,Jehovův duch jim dal odpočinek.“+ Tak jsi vedl svůj lid,aby sis udělal slavné* jméno.+ 15  Shlédni z nebe,podívej se ze svého vznešeného příbytku, svatého a slavného.* Kde je tvá horlivost a moc,tvůj hluboký soucit*+ a milosrdenství?+ Odepřel jsi nám je. 16  Vždyť jsi náš Otec.+ I kdyby nás Abraham neznala Izrael se k nám nehlásil,ty, Jehovo, jsi náš Otec. Odedávna je tvé jméno Náš výkupce.+ 17  Proč jsi, Jehovo, dovolil,* abychom sešli z tvých cest? Proč jsi dovolil, aby se naše srdce zatvrdilo,* takže se tě nebojíme?+ Vrať se kvůli svým služebníkům,kvůli kmenům, které jsou tvým dědictvím.+ 18  Tvůj svatý lid vlastnil zemi jen krátce. Naši nepřátelé pošlapali tvou svatyni.+ 19  Už dlouho jsme jako ti, nad kterými jsi nikdy nevládl,jako ti, kdo nenosili tvé jméno.

Poznámky

Nebo možná „v zářivě červeném oděvu“.
Nebo „vítězství“.
Nebo „nezradí mě“.
Nebo „anděl, který přišel od jeho tváře“.
Nebo „hlubokými“.
Nebo „pustinou“.
Nebo „krásné“.
Nebo „krásného“.
Dosl. „pohnutí tvého nitra“.
Nebo „působíš“.
Dosl. „zatvrzuješ naše srdce“.