Izajáš 39:1–8

  • Poslové z Babylonu (1–8)

39  Babylonský král Merodak-baladan, syn Baladana, tehdy poslal Ezekjášovi dopisy a dar.+ Slyšel totiž, že byl Ezekjáš nemocný a že se uzdravil.+  Ezekjáš posly s radostí přijal* a ukázal jim své poklady+ – stříbro, zlato, balzámový olej a další vzácné oleje, celou svou zbrojnici a všechno ve svých pokladnicích. Nebylo nic, co by jim ve svém domě* a v celém svém panství neukázal.  Pak přišel ke králi Ezekjášovi prorok Izajáš a zeptal se ho: „Co říkali ti muži a odkud byli?“ Ezekjáš odpověděl: „Přišli ze vzdálené země, z Babylonu.“+  Potom se ho zeptal: „Co viděli ve tvém domě?“ Ezekjáš řekl: „Viděli v mém domě všechno. Nebylo nic, co bych jim ve svých pokladnicích neukázal.“  Izajáš na to Ezekjášovi řekl: „Naslouchej slovům Jehovy, Boha vojsk:  ‚Přichází dny, kdy všechno, co je ve tvém domě a co tvoji předkové až dodnes nahromadili, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic,‘+ říká Jehova.+  ‚A někteří z tvých potomků budou odvedeni a stanou se dvorními úředníky v paláci babylonského krále.‘“+  Ezekjáš Izajášovi odpověděl: „Jehovova slova, která jsi mi předal, jsou dobrá.“ A dodal: „Protože za mého života* potrvá mír a bezpečí.“*+

Poznámky

Dosl. „zaradoval se nad nimi“.
Nebo „paláci“.
Dosl. „dnů“.
Nebo „pravda“.