Izajáš 11:1–16

  • Spravedlivá vláda proutku z Jišaiova pařezu (1–10)

    • Vlk bude pobývat s beránkem (6)

    • Země se naplní poznáním o Jehovovi (9)

  • Zbývající z Jehovova lidu se vrátí (11–16)

11  Z Jišaiova+ pařezu vyroste proutek+a výhonek+ z jeho kořenů ponese plody.   Bude na něm Jehovův duch,+duch moudrosti+ a porozumění,duch rady a moci,+duch poznání a bázně před Jehovou.   A bude mít potěšení z bázně před Jehovou.+ Nebude soudit jen podle toho, co vidí,ani kárat jen podle toho, co slyší.+   Nevýznamné bude soudit nestranněa bude spravedlivě kárat ve prospěch mírných* lidí na zemi. Bude bít zemi holí vycházející z jeho úst+a dechem* svých rtů usmrtí ničemu.+   Kolem pasu bude mít spravedlnosta opaskem kolem jeho boků bude věrnost.+   Vlk bude pobývat s beránkem+a levhart ulehne vedle kůzlete. Tele, lev* a vykrmené zvíře budou spolu*+a malý chlapec je povede.   Kráva a medvědice se spolu budou pásta jejich mláďata spolu budou uléhat. Lev bude žrát slámu jako býk.+   Kojenec si bude hrát nad kobří díroua malé* dítě dá ruku nad doupě jedovatého hada.   Nebudou nijak ubližovat+ani škodit na celé mé svaté hoře.+ Vždyť země se naplní poznáním o Jehovovi,tak jako je moře naplněné vodou.+ 10  Ten den bude Jišaiův kořen+ stát jako znamení* pro národy.+ Národy se na něj budou obracet*+a jeho příbytek* bude slavný. 11  Ten den Jehova vztáhne ruku znovu, podruhé, aby si z Asýrie,+ Egypta,+ Patru,+ Kuše,+ Elamu,+ Šinaru,* Chamatu a mořských ostrovů vyžádal zbývající ze svého lidu.+ 12  Vztyčí znamení* pro národy, shromáždí rozehnané z Izraele+ a sesbírá rozptýlené z Judska ze čtyř rohů země.+ 13  Efrajimova žárlivost pomine+a ti, kdo projevují Judovi nepřátelství, budou vyhlazeni. Efrajim nebude žárlit na Judua Juda se nebude k Efrajimovi chovat nepřátelsky.+ 14  Vrhnou se na svahy* Filištínů na západěa společně vydrancují národy na východě.* Vztáhnou ruku* na Edom+ a Moab+a podmaní si Ammonity.+ 15  Jehova rozdělí* záliv* Egyptského moře+a máchne rukou nad Řekou.*+ Spalujícím dechem* zasáhne jejích* sedm toků,takže ji lidé budou moct přejít v sandálech. 16  Pro zbývající z jeho lidu+ vznikne cesta+ z Asýrie,jako vznikla pro Izrael v den, kdy vycházel z Egypta.

Poznámky

Nebo „pokorných“.
Nebo „duchem“.
Nebo „mladý lev s hřívou“.
Nebo možná „tele a lev se spolu budou pást“.
Nebo „odstavené“.
Dosl. „místo odpočinku“.
Nebo „národy ho budou hledat“.
Nebo „signální tyč“.
Tj. Babylonie.
Nebo „signální tyč“.
Nebo „rozšíří svou moc“.
Nebo „Orientálce“.
Dosl. „rameno“.
Nebo možná „vysuší“.
Dosl. „jazyk“.
Tj. Eufratem.
Nebo „duchem“.
Nebo možná „rozrazí ji na“.