Izajáš 32:1–20

  • Král a knížata budou vládnout v zájmu práva (1–8)

  • Varování pro samolibé ženy (9–14)

  • Požehnání spojené s vylitím ducha (15–20)

32  Král+ bude vládnout v zájmu spravedlnosti+a knížata budou panovat v zájmu práva.   Každý z nich bude jako úkryt před větrem,jako skrýš* před lijákem,jako proudy vody v bezvodé krajině,+jako stín mohutné skály ve vyprahlé zemi.   Oči těch, kdo vidí, už pak nebudou zavřenéa uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.   Srdce ukvapených bude rozjímat nad poznáníma jazyk koktavých bude mluvit plynně a jasně.+   Hlupáka už nebudou nazývat velkorysým*a bezcharakterního člověka šlechetným.   Hlupák totiž bude říkat nesmyslya jeho srdce bude vymýšlet zlo,+aby šířil odpadlictví* a říkal o Jehovovi lži,aby hladového nechal hladověta žíznivému odepřel pití.   Bezcharakterní člověk jedná ničemně.+ Podněcuje k hanebnému chování,aby lží ničil ztrápeného,+i když chudý říká pravdu.   Ale šlechetný člověk má šlechetné úmyslya vytrvává ve šlechetných* skutcích.   „Vstaňte, samolibé ženy, a slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery,+ poslouchejte, co říkám! 10  Za rok a několik dnů se budete třást, vy bezstarostné,protože vinobraní skončí, ale nic se neposbírá.+ 11  Chvějte se, vy samolibé ženy! Třeste se, vy bezstarostné! Svlékněte se donahaa ovažte si boky pytlovinou.+ 12  Bijte se do prsoua naříkejte nad překrásnými poli a úrodnou révou. 13  Půdu mého lidu pokryje trní a bodláčí,zarostou jimi všechny domy, ve kterých dřív vládla radost,pokryjí město plné jásotu.+ 14  Opevněná věž bude totiž opuštěna,rušné město zpustne.+ Z Ofelu+ i strážní věže bude trvalá pustina,potěšení divokých oslů,pastvina pro stáda,+ 15  dokud na nás nebude shora vylit duch,+dokud se z pustiny nestane sada ten sad nebude považován za les.+ 16  Potom bude v pustině přebývat právoa v sadu se usídlí spravedlnost.+ 17  Spravedlnost přinese pokoj,+ovocem spravedlnosti bude trvalý klid a bezpečí.+ 18  Můj lid bude bydlet na pokojném místě,v bezpečných příbytcích a na klidných místech odpočinku.+ 19  Les ale bude zničen krupobitím a město bude srovnáno se zemí. 20  Šťastní jste vy, kdo rozséváte všude podél vod,kdo vypouštíte* býka a osla.“+

Poznámky

Nebo „útočiště“.
Nebo „štědrým“.
Nebo „jednal neuctivě“.
Nebo „štědrých“.
Nebo „dáváte volnost“.