Izajáš 64:1–12

  • Kajícná modlitba pokračuje (1–12)

    • Jehova, „náš Hrnčíř“ (8)

64  Kdybys tak roztrhl nebesa a sestoupil,aby se kvůli tobě třásly hory,   kdybys sestoupil jako oheň, který zapaluje chrastía přivádí vodu k varu! Pak by tvoji nepřátelé znali tvé jménoa národy by se před tebou chvěly.   Když jsi konal bázeň vzbuzující věci, ve které jsme ani nedoufali,+sestoupil jsi a hory se před tebou třásly.+   Odedávna nikdo neslyšel, nepoznalani neviděl jiného Boha kromě tebe,který by jednal ve prospěch těch, kdo na něj čekají.*+   Setkáváš se s těmi, kdo s radostí dělají to, co je správné,+s těmi, kdo na tebe pamatují a drží se tvých cest. Rozhořčil ses, když jsme hřešili+a hřešili jsme dlouho. Měli bychom snad být zachráněni?   Všichni jsme jako někdo nečistýa všechny naše dobré* skutky jsou jako špinavý hadr.*+ Všichni uschneme jako listía naše provinění nás odnesou jako vítr.   Nikdo nevzývá tvé jméno,nikdo se nemá k tomu, aby se tě chytil,protože jsi před námi skryl svou tvář+a působíš, že kvůli* svému provinění hyneme.*   Ale ty jsi náš Otec, Jehovo.+ Jsme hlína a ty jsi náš Hrnčíř,*+všichni jsme dílo tvých rukou.   Jehovo, nehněvej se tolik+a nepřipomínej si stále naše provinění. Prosím, podívej se na nás, vždyť my všichni jsme tvůj lid. 10  Tvá svatá města se stala pustinou. Sion se stal pustinou,Jeruzalém zpustošeným místem.+ 11  Náš svatý a slavný* dům,*ve kterém tě chválili naši předkové,byl vypálen+a všechno, co nám bylo drahé, leží v troskách. 12  Jehovo, budeš se při pohledu na to dál držet zpátky? Budeš mlčet a dovolíš, abychom tolik trpěli?+

Poznámky

Nebo „trpělivě ho očekávají“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „kus látky znečištěný menstruací“.
Dosl. „rukou“.
Dosl. „tajeme“.
Nebo „ten, kdo nás vytvaroval“.
Nebo „krásný“.
Nebo „chrám“.