Izajáš 26:1–21

  • Píseň o důvěře a záchraně (1–21)

    • „Jah, Jehova, je věčná Skála“ (4)

    • Obyvatelé země se učí jednat správně (9)

    • „Tvoji mrtví ožijí“ (19)

    • „Vejdi do svých vnitřních místností“ (20)

26  Ten den se bude v judské zemi+ zpívat tato píseň:+ „Máme silné město,+jeho hradbami a náspem je záchrana od Boha.+   Otevřete brány,+ ať vejde poslušný* národ,národ, který jedná věrně.   Budeš chránit ty, kdo na tebe plně spoléhají.* Dáš jim trvalý pokoj,+protože ti důvěřují.+   Důvěřujte Jehovovi neustále,+vždyť Jah,* Jehova, je věčná Skála.+   Pokořil totiž ty, kdo obývají výšinu, povýšené město. Sráží ho,sráží ho k zemi,hází ho do prachu.   Pošlape ho noha,nohy ztrápených, kroky bezvýznamných.“   Stezka dobrého* člověka je přímá.* Jsi přímý,a proto cestu dobrého* člověka urovnáš.   Jehovo, jdeme po stezce tvých soudůa doufáme v tebe. Vážíme si tvého jména a toužíme, aby se na něj pamatovalo.   V noci po tobě celou duší* toužím,svým duchem tě hledám.+ Když soudíš zemi,její obyvatelé se učí jednat správně.*+ 10  Přestože je špatnému člověku projevena přízeň,nenaučí se jednat správně.*+ I v zemi čestnosti* bude jednat ničemně+a neuvidí Jehovovu vznešenost.+ 11  Jehovo, pozvedl jsi ruku, ale oni ji nevidí.+ Uvidí, jak horlíš pro svůj lid, a budou zahanbeni,stráví je oheň určený tvým nepřátelům. 12  Jehovo, zajistíš nám pokoj.+ Vždyť všechno, co jsme udělali,je ve skutečnosti tvým dílem. 13  Jehovo, náš Bože, vládli nad námi i jiní páni než ty,+ale my mluvíme jen o tvém jménu.+ 14  Jsou mrtví, už neožijí. Jsou bezmocní, už nevstanou.+ Vždyť jsi k nim obrátil svou pozornost,vyhladil jsi je a zničil každou vzpomínku na ně. 15  Rozmnožil jsi národ, Jehovo,rozmnožil jsi národa oslavil ses.+ Daleko jsi posunul všechny hranice země.+ 16  Jehovo, v tísni se na tebe obraceli,šeptem se modlili, když jsi je ukázňoval.+ 17  Kvůli tobě, Jehovo, nám bylojako těhotné ženě před porodem,která se svíjí a křičí v bolestech. 18  Otěhotněli jsme a měli jsme porodní bolesti,ale jako bychom porodili vítr. Zemi jsme nepřinesli záchranu a nenarodil se nikdo, kdo by v ní žil. 19  „Tvoji mrtví ožijí,mrtvá těla mého lidu* vstanou.+ Probuďte se a radostně volejte,vy, kdo bydlíte v prachu!+ Vždyť tvá rosa je jako ranní rosa*a země nechá mrtvé ožít.* 20  Můj lide, vejdi do svých vnitřních místnostía zavři za sebou dveře.+ Na chvíli se skryj,dokud se nepřežene hněv.*+ 21  Jehova totiž vychází ze svého příbytku,aby obyvatele země volal k odpovědnosti za jejich provinění. Země odhalí krev, která na ní byla prolita,a nebude už skrývat své zabité.“

Poznámky

Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo možná „kdo mají pevný postoj“.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „urovnaná“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlnosti“.
Nebo „spravedlnosti“.
Nebo „přímočarosti“.
Dosl. „mé mrtvé tělo“.
Nebo možná „jako rosa slézů“.
Nebo „zrodí mrtvé“.
Nebo „odsouzení“.