Izajáš 29:1–24

  • Běda Arielu! (1–16)

    • Neuctívat Boha jen rty (13)

  • Hluší uslyší a slepí uvidí (17–24)

29  „Běda Arielu,* Arielu, městu, kde tábořil David!+ Pokračujte rok za rokem,ať se koloběh svátků+ nezastaví.   Já ale způsobím Arielu tíseň,+bude se v něm truchlit a naříkat.+ Bude pro mě Božím oltářním ohništěm.+   Utábořím se všude kolem tebe,postavím kolem tebe palisádua navrším proti tobě obléhací náspy.+   Budeš ponížen,budeš mluvit ze zeměa tvá slova budou tlumena prachem. Tvůj hlas bude vycházet ze země+jako hlas spiritistického médiaa tvá slova budou jako šepot z prachu.   Dav tvých nepřátel* bude jako jemný prach,+zástup tyranů bude jako plevy hnané větrem.+ Stane se to náhle, v okamžiku.+   Jehova, Bůh vojsk, ti bude věnovat pozornosts hřměním, zemětřesením a velkým hlukem,s vichřicí, bouří a plameny stravujícího ohně.“+   Zástup všech národů, které bojují proti Arielu+všichni, kdo proti němu bojují,obléhací věže postavené proti němui ti, kdo mu působí tíseň –bude v té době jako sen, jako noční vidění.   Bude to, jako když se hladovému zdá, že jí,ale probudí se hladový*a jako když se žíznivému zdá, že pije,ale probudí se unavený a žíznivý.* Tak to bude se zástupem všech národů,které bojují proti hoře Sion.+   Žasněte a buďte ohromeni,+zavřete oči a buďte slepí.+ Opili se, ale ne vínem,potácí se, ale ne kvůli alkoholu. 10  Vždyť Jehova na vás vylil ducha hlubokého spánku.+ Zavřel vaše oči – proroky.+ Zahalil vaše hlavy – vizionáře.+ 11  Každé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy.+ Když ji dají někomu, kdo umí číst, a řeknou: „Přečti to prosím“, on odpoví: „Nemůžu, je zapečetěná.“ 12  A když ji dají někomu, kdo číst neumí, a řeknou: „Přečti to prosím“, on odpoví: „Neumím číst.“ 13  Jehova říká: „Tento lid se ke mně přibližuje svými ústya prokazuje mi úctu svými rty,+ale svým srdcem je ode mě velmi daleko. Jejich bázeň přede mnou vychází jen z lidských příkazů, které se učí.+ 14  Proto s tímto lidem znovu udělám něco ohromujícího,+jednu ohromující věc za druhou. Moudrost jejich moudrých zaniknea porozumění jejich rozumných vymizí.“+ 15  Běda těm, kdo se za každou cenu snaží před Jehovou utajit své plány!*+ Své skutky konají pod rouškou tmya říkají: „Kdo nás vidí? Kdo o nás ví?“+ 16  Jak jen všechno překrucujete!* Copak je hrnčíř totéž co hlína?+ Může výrobek říct o svém výrobci „Neudělal mě“?+ Řekne snad výtvor o svém tvůrci „Ničemu nerozumí“?+ 17  Už brzy se Libanon změní v sad+a ten sad bude považován za les.+ 18  Ten den hluší uslyší slova knihya oči slepých, osvobozené od šera a temnoty, uvidí.+ 19  Mírní* se budou díky Jehovovi velmi radovata chudí budou díky Svatému Izraele jásat.+ 20  Tyran už totiž nebude,s vychloubačem bude koneca všichni, kdo jsou stále připraveni škodit, budou zničeni+ 21  ti, kdo křivě obviňují druhé,kdo kladou pasti před člověka, který se hájí* v městské bráně,+a kdo nepodloženými obviněními upírají spravedlnost nevinnému.*+ 22  Jehova, který vyplatil Abrahama,+ proto Jákobovu domu říká: „Jákob už nebude zahanben,jeho obličej už nebude blednout.*+ 23  Až ve svém středu uvidí své děti,dílo mých rukou,+budou posvěcovat mé jméno. Budou posvěcovat Jákobova Svatého,k Bohu Izraele budou mít posvátnou úctu.+ 24  Ti, kdo svým duchem bloudí, získají porozuměnía ti, kdo si stěžují, přijmou poučení.“

Poznámky

Možná znamená „Boží oltářní ohniště“. Patrně se vztahuje na Jeruzalém.
Dosl. „cizinců“.
Nebo „probudí se a jeho duše je prázdná“.
Nebo „a jeho duše je vysušená“.
Nebo „radu“.
Nebo: „Jak jste zvrácení!“
Nebo „pokorní“.
Dosl. „který kárá“.
Nebo „spravedlivému“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Tj. hanbou a zklamáním.