Izajáš 54:1–17

  • Sion, neplodná žena, bude mít mnoho synů (1–17)

    • Jehova, manžel Sionu (5)

    • Synové Sionu budou vyučováni Jehovou (13)

    • Zbraně vytvořené proti Sionu neuspějí (17)

54  „Radostně volej, neplodná, která jsi nerodila!+ Rozvesel se a jásej,+ ty, která jsi neměla porodní bolesti,+protože opuštěná žena má víc synů*než ta, která má manžela,“*+ říká Jehova.   „Rozšiř prostor svého stanu,+zvětši stanové látky svého slavného příbytku. Nedrž se zpátky, prodluž stanové šňůrya upevni kolíky.+   Rozšíříš se napravo i nalevo. Tvoji potomci ovládnou národya osídlí opuštěná města.+   Neboj se,+ vždyť nebudeš zahanbená,+nestyď se, vždyť nebudeš zklamaná. Zapomeneš na hanbu z doby svého mládí,už si nevzpomeneš na potupu svého vdovství.“   „Tvým manželem*+ je totiž tvůj Vznešený tvůrce,+Jehova, Bůh vojsk, je jeho jméno. Tvým Výkupcem+ je Svatý Izraele,bude nazýván Bohem celé země.+   Jehova tě zavolal jako opuštěnou a utrápenou* manželku,+jako ženu, která se v mládí vdala a pak byla zavržena,“ říká tvůj Bůh.   „Na chvilku jsem tě opustil,ale s velkým milosrdenstvím tě přivedu zpátky.+   V návalu hněvu jsem před tebou na okamžik skryl svou tvář,+ale ve své věčné věrné lásce se nad tebou slituji,“+ říká tvůj Výkupce,+ Jehova.   „Je to pro mě jako Noemovy dny.+ Stejně jako jsem tehdy přísahal, že už voda nezaplaví zemi,+teď přísahám, že se už na tebe nerozzlobím ani tě nebudu kárat.+ 10  Vždyť hory se můžou vzdálita kopce můžou být otřeseny,ale má věrná láska se od tebe nevzdálí+a má smlouva pokoje nebude otřesena,“+ říká Jehova, který se nad tebou slitovává.+ 11  „Ženo ztrápená+ a zmítaná bouří, ženo, které se nedostalo útěchy,+položím tvé kameny a upevním je maltoua tvé základy udělám ze safírů.+ 12  Tvá cimbuří udělám z rubínů,tvé brány z třpytivých* kamenů a všechny tvé hranice z drahokamů. 13  Všichni tvoji synové* budou vyučováni Jehovou+a pokoj tvých synů bude hojný.+ 14  Budeš upevněná správným jednáním.*+ Budeš daleko od útlaku,+nebudeš se ničeho bát a nebudeš mít důvod se děsit,protože nic děsivého se k tobě nepřiblíží.+ 15  Pokud na tebe někdo zaútočí,nebude to na můj příkaz. Kdo na tebe zaútočí, bude poražen.“+ 16  „To já jsem stvořil kováře,který rozdmýchává žhavé uhlía vyrábí zbraň. Stvořil jsem také ničitele, aby působil zkázu.+ 17  Žádná zbraň vytvořená proti tobě neuspěje+a každý jazyk, který tě bude obviňovat, usvědčíš ze lži. To je dědictví Jehovových služebníků. V mých očích jsou bezúhonní,“* prohlašuje Jehova.+

Poznámky

Nebo „dětí“.
Nebo „pána“.
Nebo „pánem“.
Dosl. „zraněnou na duchu“.
Nebo „ohnivých“.
Nebo „děti“.
Nebo „spravedlností“.
Nebo „jejich spravedlnost je ode mě“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.