Izajáš 33:1–24

  • Spravedlnost a naděje pro ty, kdo jednají správně (1–24)

    • Jehova je Soudce, Zákonodárce a Král (22)

    • Nikdo neřekne: „Jsem nemocný“ (24)

33  Běda ti, ničiteli, který jsi nebyl ničen,+zrádce, který jsi nebyl zrazen! Až přestaneš ničit, budeš zničen,+až přestaneš zrazovat, i tebe zradí.   Jehovo, projev nám přízeň,+v tebe doufáme. Buď naší silou*+ každé ráno,naší záchranou v dobách tísně.+   Před burácením tvého hlasu utíkají národy,když povstaneš, prchají.+   Lidé seberou vaši kořist jako nenasytná sarančata,jako roje sarančat se na ni vrhnou.   Jehova bude oslaven,vždyť přebývá ve výšinách. Naplní Sion právem a spravedlností.   On je jistotou tvého života.* Hojnost záchrany,+ moudrosti, poznání a bázně před Jehovou,+to je jeho poklad.   Jejich hrdinové křičí na ulici,poslové míru hořce pláčou.   Cesty jsou prázdné,nikdo po nich nechodí. Porušil* smlouvu,pohrdl městy,člověka si neváží.+   Země truchlí,* vadne. Libanon je zahanbený,+ hnije. Šaron se proměnil v poušť,Bašan a Karmel shazují listy.+ 10  „Teď povstanu,“ říká Jehova,„teď se oslavím,+teď se vyvýším. 11  Počínáte seno, rodíte slámu. Váš duch vás stráví jako oheň.+ 12  Národy budou vypáleny jako vápno,vzplanou jako osekané trní.+ 13  Vy, kdo jste daleko, poslouchejte, co udělám! A vy, kdo jste blízko, poznejte mou moc! 14  Hříšníci na Sionu se děsí,+odpadlíci se roztřásli: ‚Kdo z nás může žít tam, kde je stravující oheň?+ Kdo z nás může žít s neuhasitelnými plameny?‘ 15  Člověk, který jedná správně,+který říká pravdu,+který zavrhuje nepoctivý zisk z podvodů,který svým rukám nedovoluje vzít úplatek,+který si zacpává uši před plány na prolévání krvea který zavírá oči, aby nepřihlížel zlu, 16  bude bydlet na výšinách,v nepřístupných skalách najde bezpečné útočiště,*bude dostávat chléba nedojde mu voda.“+ 17  Tvé oči uvidí krále v jeho nádheře,uvidí dalekou zemi. 18  V srdci budeš na tu hrůzu vzpomínat:* „Kde je tajemník? Kde je ten, kdo odvažoval poplatky?+ Kde je ten, kdo počítal věže?“ 19  Už neuvidíš nestoudný lid,lid, jehož řeč je těžko srozumitelná,jehož koktavému jazyku nerozumíš.+ 20  Podívej se na Sion, město našich svátků!+ Tvé oči uvidí Jeruzalém, pokojné sídlo,stan, který nikdo nepřesune.+ Jeho kolíky nikdy nikdo nevytáhnea žádný jeho provaz se nepřetrhne. 21  Jehova, vznešený Bůh,tam pro nás bude místem řek a širokých kanálů. Nepopluje tamtudy žádná flotila galérani žádné majestátní lodě. 22  Vždyť Jehova je náš Soudce,+Jehova je náš Zákonodárce,+Jehova je náš Král.+ To on nás zachrání.+ 23  Lana budou volně viset,neudrží stěžeň vztyčený ani nenapnou plachtu. V té době se bude dělit bohatá kořist,i chromý si z ní vezme velký díl.+ 24  Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocný.“+ Lidu, který v té zemi žije, bude odpuštěno provinění.+

Poznámky

Dosl. „paží“.
Dosl. „časů“.
Vztahuje se na nepřítele.
Nebo možná „usychá“.
Nebo „bezpečnou výšinu“.
Nebo „o té hrůze přemýšlet“.