Izajáš 34:1–17

  • Jehova potrestá národy (1–4)

  • Edom bude zpustošen (5–17)

34  Přistupte, národy, a poslouchejte,dávejte pozor, lidé. Ať naslouchá země a to, co je na ní,úrodná země a všechno, co na ní žije.   Jehova se totiž rozhořčil na všechny národy,+jeho vztek vzplanul proti celému jejich vojsku.+ Zničí* je,vydá je na porážku.+   Jejich pobití budou pohozeni venku,z jejich mrtvol bude stoupat zápach,+v jejich krvi se rozmočí hory.+   Celé nebeské vojsko shnijea nebesa budou svinuta jako svitek. Celé jejich vojsko uschne a padnejako uschlý list z révya jako scvrklý fík z fíkovníku.   „Vždyť můj meč se v nebesích zmáčí krví.+ Sestoupí na Edom, aby vykonal rozsudek,+na lid, který jsem se rozhodl zničit.   Jehovův meč se potřísní krví,pokryje ho tuk+a krev mladých beranů a kozlů,tuk beraních ledvin. Jehova totiž připravuje oběť v Bocře,velké pobíjení v edomské zemi.+   Padnou s nimi i divocí býci,mladí býci spolu se silnými. Jejich země se promáčí krvía jejich prach nasákne tukem.“   Vždyť Jehova určil den pomsty,+rok odplaty za právní spor o Sion.+   Její* potoky se promění ve smolua její prach v sírua její země bude jako hořící smola. 10  V noci ani ve dne nebude uhašena,navždy z ní bude stoupat dým. Po všechny generace zůstane zničená,po celou věčnost jí nikdo nebude procházet.+ 11  Obsadí ji pelikán a dikobraz,budou v ní bydlet kalousi a krkavci. Bůh ji změří měřicí šňůrou prázdnotya olovnicí* zpustošení. 12  Nikoho z jejích urozených nedosadí za krále,se všemi jejími knížaty bude konec. 13  Její opevněné věže zarostou trním,její pevnosti kopřivami a bodláčím. Stane se doupětem šakalů+a obydlím pštrosů. 14  Setkají se tam pouštní zvířata a vyjící šelmya kozorožci* budou volat jeden na druhého. Usadí se tam i lelek a najde si tam místo odpočinku. 15  Uhnízdí se tam šípový had, naklade vejce,a když se mláďata vylíhnou, shromáždí je do svého stínu. Sletí se tam luňáci, každý se svou družkou. 16  Pátrejte v Jehovově knize a čtěte ji nahlas. Žádné z těch zvířat nebude chybět,každé bude mít svého druha,protože to přikázala Jehovova ústaa shromáždil je jeho duch. 17  On sám jim losem určil podíl,jeho ruka jim vyměřila místo.* Navždy ji obsadí,budou v ní bydlet po všechny generace.

Poznámky

Nebo „zasvětí zničení“. Viz heslo Zasvětit zničení ve Slovníčku pojmů.
Zjevně jde o Bocru, hlavní město Edomu.
Dosl. „kameny“.
Nebo možná „démoni v kozlí podobě“.
Dosl. „rozdělila jim ji měřicí šňůrou“.