Izajáš 42:1–25

  • Boží služebník a jeho úloha (1–9)

    • „Jehova, to je mé jméno“ (8)

  • Nová píseň ke chvále Jehovy (10–17)

  • Izrael je slepý a hluchý (18–25)

42  To je můj služebník,+ kterého podporuji! Můj vyvolený,+ který má moje schválení!*+ Vložil jsem do něj svého ducha.+ Přinese právo národům.+   Nebude křičet ani zvyšovat hlas,nenechá svůj hlas znít na ulici.+   Nalomený rákos nedolomía doutnající knot neuhasí.+ S věrností přinese právo.+   Nezeslábne ani se nezlomí, dokud na zemi nenastolí právo.+ Ostrovy čekají na jeho zákon.*   Toto říká pravý Bůh, Jehova,který stvořil nebesa a roztáhl je,+který rozprostírá zemi se vším, co je na ní,+který lidem na ní dává dech+a dává ducha těm, kdo po ní chodí:+   „Já, Jehova, jsem tě povolal, abych vykonal spravedlnost,vzal jsem tě za ruku. Budu tě chránit a ty budeš smlouvou mezi mnou a lidmi+a světlem pro národy,+   abys slepým otevřel oči,+vyvedl vězně z kobkya vysvobodil z vězení ty, kdo sedí ve tmě.+   Já jsem Jehova, to je mé jméno. Nikomu jinému nedám svou slávu,*svou chválu nepřenechám vytesaným modlám.+   Dřívější předpovědi se splnily. Teď oznamuji nové věci –ještě než se objeví, řeknu vám o nich.“+ 10  Zpívejte Jehovovi novou píseň,+zpívejte mu chvály z nejvzdálenějších končin země,+vy, kdo se vydáváte na moře, i všechno, co je v něm,ostrovy i jejich obyvatelé.+ 11  Ať pozvedne hlas pustina i její města,+tábory, ve kterých bydlí Kedar.+ Ať jásají obyvatelé skalnatých oblastí,ať volají z vrcholků hor. 12  Ať vzdávají Jehovovi slávua chválí ho na ostrovech.+ 13  Jehova vyjde jako silný muž,+probudí v sobě zápal válečníka.+ Zvolá, vydá válečný pokřik,dokáže, že je silnější než jeho nepřátelé.+ 14  „Dlouho jsem byl zticha. Mlčel jsem a ovládal jsem se. Teď budu sténat, těžce dýchat a lapat po dechujako žena, která rodí. 15  Zpustoším hory a kopcea vysuším všechnu jejich zeleň. Řeky změním v ostrovy*a vysuším rákosnaté tůně.+ 16  Slepé povedu cestou, kterou neznají,+povedu je neznámými stezkami.+ Tmu před nimi změním ve světlo+a rozeklanou krajinu v rovinu.+ To všechno pro ně udělám, neopustím je.“ 17  Ti, kdo důvěřují vytesaným modlám,ti, kdo říkají kovovým* sochám: „Vy jste naši bohové“,se stáhnou a budou velmi zahanbeni.+ 18  Poslouchejte, hluší! Podívejte se, slepí!+ 19  Kdo je slepý, když ne můj služebník,kdo je tak hluchý jako posel, kterého vysílám? Kdo je tak slepý jako ten, kdo byl odměněn,tak slepý jako Jehovův služebník?+ 20  Vidíš mnoho věcí, ale nevšímáš si jich. Uši máš otevřené, ale neposloucháš.+ 21  Kvůli své spravedlnosti Jehova s radostí vyvýšil a oslavil zákon.* 22  Tento lid je ale oloupený a vydrancovaný,+všichni jsou chycení v jeskyních a zavření ve vězeních.+ Byli olupováni a nikdo je nezachránil,+byli drancováni a nikdo neřekl: „Vrať je!“ 23  Kdo z vás bude naslouchat? Kdo tomu bude věnovat pozornost a poučí se do budoucna? 24  Kdo vydal Jákoba jako kořist? Kdo vydal Izrael těm, kdo drancují? Není to Jehova – ten, proti kterému hřešili? Nechtěli chodit po jeho cestácha neposlouchali jeho zákon.*+ 25  Proto na ně vyléval svůj vztek,svůj hněv a krutost války.+ Plameny války stravovaly všechno kolem nich, ale oni si toho nevšímali,+rozhořely se proti nim, ale oni si to nevzali k srdci.+

Poznámky

Nebo „který mi dělá velkou radost“.
Nebo „poučování“.
Nebo „s nikým se nebudu dělit o svou slávu“.
Nebo „suchou zem“.
Nebo „litým“.
Nebo „poučení“.
Nebo „poučování“.