Izajáš 7:1–25

  • Poselství pro krále Achaze (1–9)

    • Šear-jašub (3)

  • Immanuel (10–17)

  • Následky nevěrnosti (18–25)

7  Za dnů judského krále Achaze,+ syna Jotama, syna Uzzijáše, přitáhl proti Jeruzalému syrský král Recin a izraelský král Pekach,+ syn Remaljáše, ale nedokázal* ho dobýt.+  Davidův dům dostal zprávu: „Sýrie se spojila s Efrajimem.“ A srdce Achaze a jeho lidu se rozechvělo, jako když se lesní stromy třesou ve větru.  Tehdy Jehova řekl Izajášovi: „Jdi prosím se svým synem Šear-jašubem*+ naproti Achazovi na konec vodovodu* z horního rybníka,+ na silnici k pradlářovu poli.  Řekni mu: ‚Zachovej klid, neboj se. Neztrácej odvahu kvůli těm dvěma doutnajícím zbytkům polen, kvůli prudkému hněvu syrského krále Recina a Remaljášova syna.+  Sýrie s Efrajimem a Remaljášovým synem proti tobě zosnovali plán. Řekli:  „Vytáhněme proti Judsku, rozvraťme ho,* podmaňme si ho* a dosaďme v něm za krále Tabeelova syna.“+   Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Nepodaří se toa nedojde k tomu.   Hlavou Sýrie je Damašeka hlavou Damašku je Recin. Do 65 let bude Efrajim rozdrcena už nebude národem.+   Hlavou Efrajima je Samaří+a hlavou Samaří je Remaljášův syn.+ Pokud nebudete mít pevnou víru,neobstojíte.“‘“ 10  Potom Jehova Achazovi řekl: 11  „Požádej Jehovu, svého Boha, o znamení.+ Může být hluboké jako hrob* nebo vysoké jako nebe.“ 12  Achaz ale odpověděl: „Nepožádám, nebudu Jehovu zkoušet.“ 13  Izajáš na to řekl: „Naslouchej prosím, Davidův dome. To vám nestačí, že pokoušíte trpělivost lidí? Musíte pokoušet i Boží trpělivost?+ 14  Proto vám Jehova dá znamení sám: Mladá žena* otěhotní, porodí syna+ a dá mu jméno Immanuel.*+ 15  V době, kdy bude umět zavrhnout špatné a zvolit si dobré, už bude jíst máslo a med. 16  Vždyť než bude chlapec umět zavrhnout špatné a zvolit si dobré, bude země těch dvou králů, kterých se děsíš, úplně opuštěna.+ 17  Jehova způsobí, že ty, tvůj lid a dům tvého otce zažijete takové časy, jaké nenastaly ode dne, kdy se Efrajim odtrhl od Judska.+ Přivede totiž asyrského krále.+ 18  Ten den Jehova hvízdne, aby přivolal mouchy od vzdálených toků egyptského Nilu a včely z Asýrie. 19  Všechny přiletí a usadí se ve strmých údolích,* ve skalních rozsedlinách, na všech trnitých keřích a u všech napajedel. 20  Ten den vám Jehova pomocí břitvy najaté za Řekou* – pomocí asyrského krále+ – oholí hlavu a chlupy na nohou a odstraní i vousy. 21  Ten den člověk zachová naživu jednu mladou krávu ze stáda a dvě ovce. 22  Bude tolik mléka, že bude jíst máslo. Vždyť každý, kdo zůstane v zemi, bude jíst jen máslo a med. 23  Ten den bude všude tam, kde bývalo 1 000 révových keřů v ceně 1 000 kousků stříbra, růst jen trní a plevel. 24  Lidé se tam vydají s lukem a šípy, protože celá země bude porostlá trním a plevelem. 25  Neodvážíš se přijít ani k jediné z hor, které bývaly okopávány motykou, protože budou zarostlé trním a plevelem. Budou se na nich pást býci a šlapat po nich ovce.“

Poznámky

Nebo možná „nedokázali“.
Znamená „jen ti zbývající se vrátí“.
Nebo „vodního kanálu“.
Nebo možná „zastrašme ho“.
Nebo „prolomme jeho hradby“, dosl. „rozštípněme ho“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „dívka“.
Znamená „s námi je Bůh“.
Nebo „říčních údolích, vádí“.
Tj. Eufratem.