Izajáš 58:1–14

  • Jaký půst se Bohu líbí (1–12)

  • Zachovávat sabat s radostí (13, 14)

58  „Hlasitě volej, nepřestávej! Pozvedni hlas, jako když zazní roh. Řekni mému lidu o jeho vzpouře,+Jákobovu domu o jeho hříších.   Den za dnem mě hledajía říkají, že je těší znát mé cesty,jako by byli národ, který jedná správněa který neopustil zákony svého Boha.+ Žádají, abych soudil spravedlivě,jako by je těšilo přibližovat se k Bohu.+   Říkají: ‚Proč to nevidíš, když se postíme?+ Proč si nevšímáš toho, když se trápíme?‘+ Protože v den, kdy se postíte, se věnujete svým záležitostem* a utlačujete své dělníky.+   Vaše půsty končí hádkami, sporya surovými údery vašich pěstí.* Nemůžete se postit tak jako dnes a čekat, že váš hlas bude slyšet v nebi.   Takový půst se mi má líbit? Má to být den, kdy se člověk trápí,sklání hlavu jako sítinaa stele si v pytlovině a popelu? Tomuhle říkáte půst a den, který je Jehovovi příjemný?   Půst, jaký se mi líbí, má vypadat tak,že uvolníte nespravedlivé okovy,rozvážete řemeny jha,+propustíte utlačované na svobodu+a zlomíte každé jho.   Měl by ses podělit o chléb s hladovým,+vzít k sobě domů chudé a lidi bez domova,dát oblečení tomu, koho uvidíš nahého,+a neobracet se zády ke svému bratrovi.*   Potom tvé světlo zazáří jako úsvit+a rychle se uzdravíš. Tvá bezúhonnost* bude kráčet před teboua Jehovova sláva bude tvou zadní stráží.+   Potom zavoláš a Jehova odpoví,budeš volat o pomoc a on řekne: ‚Tady jsem!‘ Pokud ze svého středu odstraníš jho útlakua přestaneš ukazovat prstem a mluvit zlomyslně,+ 10  pokud dáš hladovému to, co bys chtěl ty sám,+a nasytíš ztrápené,tvé světlo zazáří ve tměa tvé šero bude jako poledne.+ 11  Jehova tě neustále povedea nasytí tě i ve vyprahlé zemi.+ Posílí tvé kostia ty budeš jako dobře zavlažovaná zahrada,+jako pramen, který nevysychá. 12  Na tvůj popud lidé znovu postaví to, co dlouho leželo v troskách,+obnovíš základy z dřívějších generací.+ Nazvou tě tím, kdo opravuje zbořené hradby*+a kdo obnovuje ulice, aby se v nich dalo bydlet. 13  Pokud se kvůli sabatu nebudeš* v mém svatém dni věnovat svým záležitostem,*+pokud nazveš sabat svou největší radostí, Jehovovým svatým dnem, který má být oslavován,+a budeš ho oslavovat, a ne se věnovat svým záležitostem a vést prázdné řeči, 14  potom bude Jehova tvou největší radostía způsobím, že budeš jezdit po výšinách země+ a jíst* z dědictví svého praotce Jákoba,+protože to řekl Jehova.“

Poznámky

Nebo „svému potěšení“.
Dosl. „a údery pěstí ničemnosti“.
Dosl. „tělu“.
Nebo „spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „průlom“.
Dosl. „odvrátíš svou nohu“.
Nebo „svému potěšení“.
Nebo „těšit se“.