Izajáš 46:1–13

  • Rozdíl mezi babylonskými modlami a Bohem Izraele (1–13)

    • Jehova předpovídá budoucnost (10)

    • Dravý pták od východu slunce (11)

46  Bel se sklání,+ Nebo se hrbí. Jejich modly naložili na zvířata, na soumary,+jako náklad, pod kterým unavená zvířata klesají.   Oba se hrbí a sklání,nedokážou zachránit náklad*a sami odchází do zajetí.   „Naslouchej mi, Jákobův dome, všichni zbývající z izraelského domu,+které jsem podporoval už od narození a nosil je už od matčina lůna.+   Až do vašeho stáří budu stále stejný,+až do šedin vám budu oporou. Budu vás nosit, podpírat a zachraňovat, jak jsem to dělal doteď.+   Ke komu mě přirovnáte? Kdo se mi podle vás vyrovná?+ S kým mě budete srovnávat? Komu se podobám?+   Někteří sypou zlato z měšcea odvažují stříbro na vahách. Najímají kovotepce a ten z toho dělá boha.+ Potom padají tváří k zemi a uctívají ho.*+   Zvednou ho na ramena,+nesou ho, dají ho na místo a on tam zůstane stát,nehne se odtamtud.+ Volají k němu, ale on neodpovídá,nemůže nikoho zachránit z tísně.+   Pamatujte na to a buďte odvážní. Vezměte si to k srdci, provinilci.   Pamatujte na dávné* věci,že já jsem Bůh* a není žádný jiný. Jsem Bůh a nikdo není jako já.+ 10  Od začátku předpovídám, jaký bude konec,a odedávna to, co se ještě nestalo.+ Říkám: ‚Mé rozhodnutí* se uskuteční,+udělám všechno, co chci.‘+ 11  Volám dravého ptáka od východu slunce,*+z daleké země povolávám muže, který vykoná mé rozhodnutí.*+ Co jsem řekl, to také udělám,k čemu jsem se rozhodl, to také uskutečním.+ 12  Naslouchejte mi, vy, kdo máte zatvrzelé* srdce,vy, kdo jste vzdálení od toho, co je správné. 13  Doba, kdy projevím svou spravedlnost, se blíží,není daleko,má záchrana se neopozdí.+ Sionu dám záchranu a Izraeli svou krásu.“+

Poznámky

Tj. modly naložené na zvířata.
Dosl. „klaní se mu“.
Dosl. „první“.
Nebo „Božský“.
Nebo „záměr, rada“.
Nebo „z východu“.
Nebo „záměr, radu“.
Dosl. „silné“.