Izajáš 60:1–22

  • Na Sion září Jehovova sláva (1–22)

    • „Jako holubice do svých holubníků“ (8)

    • Zlato místo mědi (17)

    • „Z malého se stane tisíc“ (22)

60  „Vstaň, ženo,+ šiř světlo, protože tvé světlo se objevilo. Září na tebe Jehovova sláva.+   Zemi totiž pokryje tmaa národy zahalí hustá temnota,ale na tebe bude zářit Jehova,bude na tobě vidět jeho sláva.   Národy půjdou k tvému světlu+a králové+ k tvé zářivé nádheře.*+   Zvedni oči a rozhlédni se! Všichni se shromáždili, přichází k tobě. Tvoji synové přichází zdaleka+a tvé dcery jsou přinášeny v náručí.*+   Až to uvidíš, rozzáříš se,+srdce se ti rozbuší a bude překypovat radostí,protože k tobě bude proudit bohatství moře,přijde k tobě majetek národů.+   Tvou zemi* zaplaví spousta velbloudů,mladí velbloudi z Midianu a z Efy.+ Přijdou všichni obyvatelé Sáby,*přinesou zlato a kadidlovou pryskyřicia budou chválit Jehovu.+   Shromáždí se k tobě všechna kedarská+ stáda,nebajotští+ berani ti budou sloužit. Budou příjemnou obětí na mém oltáři+a já zkrášlím svůj slavný dům.*+   Kdo jsou ti, kdo letí jako oblaka,jako holubice do svých holubníků?*   Budou ve mě doufat ostrovy.+ Taršišské lodě plují vpředu,*aby zdaleka přivezly tvé syny+spolu s jejich stříbrem a zlatem –aby je přivezly jménu Jehovy, tvého Boha,Svatému Izraele, který tě oslaví.*+ 10  Cizinci postaví tvé hradbya jejich králové ti budou sloužit.+ Ve svém rozhořčení jsem tě totiž udeřil,ale projevím ti přízeň* a slituji se nad tebou.+ 11  Tvé brány budou stále otevřené,+nebudou se zavírat ve dne ani v noci,aby k tobě mohl proudit majetek národůpod vedením jejich králů.+ 12  Národ a království, které ti nebudou sloužit, totiž zahynou. Tyto národy budou úplně zničeny.+ 13  Přijde k tobě sláva Libanonu,+jalovec, jasan a cypřiš, všechny společně,+aby zkrášlily mou svatyni. Oslavím místo svých nohou.+ 14  Synové těch, kdo tě utlačovali, přijdou a pokloní se ti. Všichni, kdo se k tobě chovali neuctivě, se pokloní u tvých nohou. Nazvou tě Jehovovým městem,Sionem Svatého Izraele.+ 15  Místo abys byla opuštěná a nenáviděná a nikdo tebou neprocházel,+udělám z tebe věčnou chloubu,důvod k radosti po všechny generace.+ 16  Budeš pít mléko národů+a budeš sát z královských prsou.+ A poznáš, že já, Jehova, jsem tvůj Zachráncea že Jákobův Mocný je tvůj Výkupce.+ 17  Místo mědi přinesu zlato,místo železa přinesu stříbro,místo dřeva měďa místo kamenů železo. Jako tvého dozorce určím pokoja jako tvého předáka spravedlnost.+ 18  Ve tvé zemi už nebude slyšet o násilí,na tvém území o zničení a zkáze.+ Své hradby nazveš Záchrana+ a své brány Chvála. 19  Světlem ve dne už ti nebude sluncea světlem v noci už ti nebude měsíční svit. Tvým věčným světlem totiž bude Jehova+a tvůj Bůh bude tvou krásou.+ 20  Tvé slunce už nikdy nezapadnea tvého měsíce nebude ubývat. Tvým věčným světlem totiž bude Jehova+a dny tvého truchlení skončí.+ 21  Všichni ve tvém lidu budou jednat správně,*navždy budou vlastnit tuto zemi. Jsou výhonkem, který jsem zasadil,dílem mých rukou,+ kterým budu oslaven.*+ 22  Z malého se stane tisíca z nepatrného mocný národ. Já, Jehova, to v pravý čas urychlím.“

Poznámky

Nebo „k jasu tvého svítání“.
Nebo „chovány u boku“.
Dosl. „tebe“.
Nebo „Šeby“.
Nebo „svůj dům krásy“.
Nebo „k otvorům ptačí budky“.
Nebo „jako dřív“.
Nebo „zkrášlí“.
Nebo „dobrou vůli“.
Nebo „budou spravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „zkrášlen“.